Documentatie

Doucmentatie

Terug naar navigatie - Doucmentatie

De documentatie is alleen in digitale vorm beschikbaar:

Documentatie bestaat uit 

  • omgevingsanalyse
  • Strategienota waarin het verschil tussen MJPO en MJPA is opgenomen
  • M2 schema met verschil MJPO en MJPA
  • een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met ontvangsten en uitgaven
  • een overzicht van de personeelsbezetting
  • toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen
  • overzicht van de verbonden entiteiten
  • overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2020-2025
  • een overzicht van de investeringen per jaar
  • een overzicht van de toegekende subsidies opgenomen in het meerjarenplan