Sitemap

 1. Blz. 1 Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 Gemeente & OCMW
  1. Blz. 2 Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 Gemeente & OCMW
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Strategische nota
    1. Blz. 7 Strategische nota
   3. Blz. 8 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem
    1. Blz. 9 Omschrijving
    2. Blz. 10 Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 11 Omschrijving
     2. Blz. 12 Actieplannen
      1. Blz. 13 Actieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte dienstverlening.
       1. Blz. 14 A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.
   4. Blz. 15 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem
    1. Blz. 16 Omschrijving
   5. Blz. 17 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem
    1. Blz. 18 Omschrijving
    2. Blz. 19 Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 20 Omschrijving
     2. Blz. 21 Actieplannen
      1. Blz. 22 Actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.
       1. Blz. 23 A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten
   6. Blz. 24 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
    1. Blz. 25 Omschrijving
    2. Blz. 26 Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
     1. Blz. 27 Omschrijving
     2. Blz. 28 Actieplannen
      1. Blz. 29 Actieplan: 2025-5-2-1: Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.
       1. Blz. 30 A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren.
      2. Blz. 31 Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
       1. Blz. 32 A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.
   7. Blz. 33 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem
    1. Blz. 34 Omschrijving
    2. Blz. 35 Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.
     1. Blz. 36 Omschrijving
     2. Blz. 37 Actieplannen
      1. Blz. 38 Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren jeugd- en sportinfrastructuur.
       1. Blz. 39 A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.
       2. Blz. 40 A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.
       3. Blz. 41 A-6-1-2-05 Realisatie nieuwe evenementen en jeugdsite in Maldegem centrum
      2. Blz. 42 Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.
       1. Blz. 43 A-6-1-6-05 Aankoop grond voor nieuwe evenementen en jeugdsite.
      3. Blz. 44 Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.
       1. Blz. 45 A-6-1-8-02 Cultuurcentrum in Maldegem centrum.
       2. Blz. 46 A-6-1-8-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit
       3. Blz. 47 A-6-1-8-10 Renovatie ontmoetingcentra Donk
       4. Blz. 48 A-6-1-8-11 Renovatie ontmoetingcentra Middelburg
       5. Blz. 49 A-6-1-8-12 Natuurbeleving in Maldegem
    3. Blz. 50 Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.
     1. Blz. 51 Omschrijving
     2. Blz. 52 Actieplannen
      1. Blz. 53 Actieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.
       1. Blz. 54 A-6-4-1-05 Opstart eigen sociaal economie initiatief.
      2. Blz. 55 Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.
       1. Blz. 56 A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.
       2. Blz. 57 A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel.
   8. Blz. 58 Documentatie
    1. Blz. 59 Doucmentatie
  3. Blz. 60 Financiële nota
   1. Blz. 61 Financieel doelstellingenplan (M1)
    1. Blz. 62 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
   2. Blz. 63 Staat van het financieel evenwicht (M2)
    1. Blz. 64 Schema M2: de staat van het financieel evenwicht
   3. Blz. 65 Overzicht van de kredieten (M3)
    1. Blz. 66 Schema M3: Overzicht van de kredieten
  4. Blz. 67 Toelichting
   1. Blz. 68 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
    1. Blz. 69 Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
   2. Blz. 70 Overzicht van ontvangen en uitgaven naar economische aard (T2)
    1. Blz. 71 Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
   3. Blz. 72 Investeringsprojecten (T3)
    1. Blz. 73 Schema T3: Investeringsprojecten
   4. Blz. 74 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)
    1. Blz. 75 Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden
   5. Blz. 76 Financiële risico's
    1. Blz. 77 Financiële risico's
   6. Blz. 78 Grondslagen en assumpties
    1. Blz. 79 Grondslagen en assumpties
  5. Acties
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap