Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende kredietopvolging in 2022. Prioritaire acties zijn rood gemarkeerd.

Kolom MJP is het budget en Jaarrekening bevat de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.