Wijzigingen in grondslagen en assumpties

Dit deel bevat een beschrijving van de gewijzigde  grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan.

De energiekosten stijgen sterk. bij de eerstvolgende meerjarenplanwijziging zullen de cijfers van de VEB (Vlaams energie Bedrijf) worden overgenomen zoals in onderstaande tabel en grafiek.