Schema J1: Doelstellingenrekening

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen. De kolom jaarrekening betreft het totaal van gerealiseerde uitgaven en ontvangsten, geboekt tot en met augustus.

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-1:Maldegem is levendig.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 92 671 100 004 -7 333 -7,9%
Ontvangst 70 208 70 070 138 0,2%
Saldo -22 463 -29 934 7 471 -33,3%
Investering
Uitgave 185 508 0 185 508 100,0%
Ontvangst 0 0 0 0,0%
Saldo -185 508 0 -185 508 100,0%
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar %
Investering
Uitgave 0 4 003 -4 003 0,0%
Ontvangst 0 0 0 0,0%
Saldo 0 -4 003 4 003 0,0%
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 616 270 337 167 279 103 45,3%
Ontvangst 975 206 423 021 552 185 56,6%
Saldo 358 937 85 854 273 082 76,1%
Investering
Uitgave 29 000 15 509 13 491 46,5%
Ontvangst 0 0 0 0,0%
Saldo -29 000 -15 509 -13 491 46,5%
Financiering
Uitgave 393 127 0 393 127 100,0%
Ontvangst 214 508 0 214 508 100,0%
Saldo -178 619 0 -178 619 100,0%
Totaal
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 708 940 437 170 271 770 38,3%
Ontvangst 1 045 414 493 091 552 323 52,8%
Saldo 336 474 55 920 280 553 83,4%
Investering
Uitgave 214 508 19 512 194 996 90,9%
Ontvangst 0 0 0 0,0%
Saldo -214 508 -19 512 -194 996 90,9%
Financiering
Uitgave 393 127 0 393 127 100,0%
Ontvangst 214 508 0 214 508 100,0%
Saldo -178 619 0 -178 619 100,0%