Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem

We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Bezettingsgraad zalen MEOS
Bezettingsgraad zalen MEOS KW1 KW2 KW3 KW4
Bezettingsgraad zalen MEOS 2020 66 % 12 % 61 % 34 %
Bezettingsgraad zalen MEOS 2021 37 % 40 % 62 % 70 %
Bezettingsgraad zalen MEOS 2022 68 % 35 % - -

Aantal bezoekers zwembad

Totaal bezoekers 2020: 40.244

Totaal bezoekers 2021: 61.338

Aantal bezoekers KW1 KW2 KW3 KW4
Bezoekers zwembad 2020 19332 0 9039 11873
Bezoekers zwembad 2021 18913 13350 11638 17437
Bezoekers zwembad 2022 19823 18281 - -

Tennis aantal uren
Uren tennis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022
Uren tennis 0 uur 611 uur 540 uur 0 uur 0 uur 445,5 uur