Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen. De kolom jaarrekening betreft het totaal van gerealiseerde uitgaven en ontvangsten, geboekt tot en met augustus.

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven 517.112 491.146 441.918 620.817 672.007 682.556 691.391
1. Goederen en diensten 515.513 490.166 440.064 619.407 670.597 681.146 689.981
5. Andere operationele uitgaven 1.599 981 1.853 1.410 1.410 1.410 1.410
B. Financiële uitgaven 107.449 97.215 54 88.123 79.083 70.241 61.002
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 106.500 97.188 0 88.123 79.083 70.241 61.002
- aan financiële instellingen 106.500 97.188 0 88.123 79.083 70.241 61.002
2. Andere financiële uitgaven 949 26 54 0 0 0 0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 137.919 82.124 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten 1.155.151 1.031.585 493.091 1.045.414 1.084.907 1.055.193 1.052.905
1. Ontvangsten uit de werking 751.962 923.815 493.091 1.045.414 1.075.907 1.046.193 1.043.905
3. Werkingssubsidies 403.189 107.760 0 0 9.000 9.000 9.000
a. Algemene werkingssubsidies 393.199 102.426 0 0 0 0 0
- Andere algemene werkingssubsidies 393.199 102.426 0 0 0 0 0
- van de gemeente 393.199 102.426 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 9.990 5.334 0 0 9.000 9.000 9.000
- van andere entiteiten 9.990 5.334 0 0 9.000 9.000 9.000
5. Andere operationele ontvangsten 0 11 0 0 0 0 0
B. Financiële ontvangsten 0 9 -0 0 0 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo 392.671 361.110 51.118 336.474 333.818 302.396 300.511
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
B. Investeringen in materiële vaste activa 52.773 34.808 19.512 194.508 290.000 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 52.773 34.808 19.512 194.508 290.000 0 0
a. Terreinen en gebouwen 37.968 23.818 19.512 194.508 290.000 0 0
c. Roerende goederen 14.805 10.990 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 2.065 28.767 0 20.000 10.000 0 0
III. Investeringssaldo -54.838 -63.574 -19.512 -214.508 -300.000 0 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen 337.833 297.536 31.606 121.966 33.818 302.396 300.511
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden 505.208 430.122 0 393.127 371.075 352.075 352.075
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 505.208 430.122 0 393.127 371.075 352.075 352.075
II. Financieringsontvangsten
A. Aangaan van financiële schulden 91.895 165.383 0 214.508 300.000 0 0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 91.895 165.383 0 214.508 300.000 0 0
III. Financieringssaldo -413.313 -264.739 0 -178.619 -71.075 -352.075 -352.075
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jaarrekening Jaarrekening Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar -75.480 32.797 31.606 -56.653 -37.258 -49.679 -51.564