Balans (J4)

Schema J4: Balans

Terug naar navigatie - Schema J4: Balans

De balans geeft het overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar.  Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur, er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen, ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden.