Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring van de verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Terug naar navigatie - Verklaring van de verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

In onderstaande tabellen is “MJP 2021” de meerjarenplaaanpassing goedgekeurd door de raad in december 2020. Hierna is er geen aanpassing meer geweest van de kredieten van 2021. De impact van de COVID-19 crisis zoals geraamd in december 2020 is hierin reeds opgenomen. 

Algemene diensten 

Deze indeling bevat de kosten en opbrengsten van het beleidsdomein interne werking. 

Het saldo van de werking is minder laag dan verwacht door een lagere uitgave aan presentiegelden mandatarissen.

Sporthal

De investeringen in MEOS omvatten een studieopdracht rond de MEOS site, het plaatsen van een toegangsladder en de aankoop van een schrobzuigmachine voor de sporthal. Het niet opgebruikte investeringskrediet werd niet overgedragen naar 2022. 

De energiekosten en onderhoud gebouwen zijn hoger dan gebudgetteerd, alsook de erelonen door onvoorziene advocaatkosten inzake het lek in de kleedkamers. 
De ontvangsten zijn lager dan het budget door lagere ontvangsten vanuit de gemeente en externe organisaties voor het gebruik van de zalen. 

Zwembad

In het zwembad werd een investeringskrediet voorzien van 334.011 euro voor aanpassingswerken, echter werden deze niet uitgevoerd. 

De werkingskosten zijn hoger dan gebudgetteerd door de hoge kosten voor energie (58K boven budget), maar de kosten voor onderhoud zijn wel lager dan verwacht. 

De ontvangsten werden accuraat gebudgetteerd.

Cafetaria zwembad

In 2021 is de cafétaria 4 maanden gesloten geweest vanwege corona. De werkingskosten zijn lager dan gebudgetteerd door minder aankopen bestemd voor verkoop en minder technisch materiaal. De ontvangsten zijn hierdoor ook lager dan gebudgetteerd.

Ethias Cross

De cross is niet doorgegaan in 2021.

Tennisterreinen

De terreinverlichting van de tennisterreinen is in 2021 vervangen door Ledverlichting, deze investering was 3.000 euro hoger dan voorzien. Verder lagen de werkingskosten in lijn met het budget en waren de ontvangsten hoger dan verwacht. 

Cultuurcentrum en ondergrondse parking

In het meerjarenplan was oorspronkelijk in 2021 een investeringsuitgave van 2.650.000 voorzien voor de bouw van een ondergrondse parking en cultuurcentrum. Hiervan is uiteindelijk enkel een studie theateradvies uitgevoerd.

Financiële lasten en ontvangsten

Aflossingen waren lager dan verwacht doordat de voorziene lening niet is opgenomen. Ook de toegestane lening vanuit de gemeente aan het AGB is lager dan voorzien.

Prijssubsidies

Het AGB Maldegem krijgt volgens het prijssubsidiereglement prijssubsidies toegekend.
In 2021 werden volgende prijssubsidie factors toegepast:
•    MEOS en tennisterreinen: factor 7 
•    Zwembad: factor 3,5
•    Geen cross

Er werd een werkingssubsidie vanuit de gemeente betaald om het verlies door de COVID 19 crisis te compenseren. Deze werd berekend op basis van de geraamde impact, nl. 102.426 euro.