Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

AGB Maldegem, samen met de gemeente en het OCMW zijn één van de lokale besturen die al in 2019 gestart zijn met de nieuwe BBC-regels. 

Bijzonder is dat de gemeente en het OCMW geen afzonderlijke planningsdocumenten meer opmaken. Het AGB moet nog steeds afzonderlijk rapporteren. 

De jaarrekening bestaat uit vier onderdelen.

Het eerste hoofdstuk bevat de beleidsevaluatie. 

In het tweede hoofdstuk wordt de financiële nota besproken. De financiële nota geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Ze bestaat uit 5 onderdelen namelijk de doestellingenrekening, de staat van financieel evenwicht, de realisatie van de kredieten, de balans en de staat van opbrengsten en kosten. De eerste drie schema’s zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de algemene boekhouding.

Het derde hoofdstuk omvat de toelichting. Die bevat alle verplichte bijlagen die zijn opgelegd door de wetgever en die een verdere specifieke duiding geven over de evolutie van de cijfers van het afgelopen boekjaar.

Het vierde hoofdstuk geeft de jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving weer.