Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

Terug naar navigatie - Beleidsevaluatie

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem heeft ervoor gekozen om met beperkt aantal prioritaire acties te werken. 

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties geeft de financiële nota het volgende weer: 
•    Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen); 
•    Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties en niet-prioritaire actieplannen. 

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de documentatie van dit rapport. Bovendien kan dit geraadpleegd worden op de gemeentelijke website via https://www.maldegem.be/beleid-budget, alsook op de begrotingsapp van de software pepperflow (https://maldegem.begrotingsapp.be).