Documentatie

Documentatie

Terug naar navigatie - Documentatie

De documentatie van de jaarrekening bevat:
-    Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met alle bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven
-    Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
-    Overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden
-    Overzicht van alle verbonden entiteiten
-    Overzicht personeelsinzet
-    Overzicht jaarlijkse opbrengst per soort van belasting