Staat van opbrengsten en kosten (J5)

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

Terug naar navigatie - Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en de kosten van het jaar en vergelijkt die met het vorige jaar.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. Het verschil tussen de totale opbrengsten en de totale kosten resulteert in het overschot of tekort van het boekjaar.