Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

Terug naar navigatie - Beleidsevaluatie

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem heeft ervoor gekozen om met beperkt aantal prioritaire acties te werken. 

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties geeft de beleidsevaluatie het volgende weer: 
•    Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen); 
•    Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties en niet-prioritaire actieplannen. 

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de documentatie van dit rapport.