Rapport financieel directeur

Opdracht verlenen VISUM

Terug naar navigatie - Opdracht verlenen VISUM

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben bepaald dat volgende aankopen zijn vrijgesteld van visumverplichting.

• alle aankopen met een bedrag lager dan 30.000 euro excl. btw

Er is een visumplicht voor volgende categorieën:

• de aanstelling van statutaire personeelsleden;
• de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
• de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
• de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan € 30.000;
• de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan € 30.000 

Er werden geen visums verleend en ook geen geweigerd.

Er wordt een financieel advies gegeven voor aankopen tussen 8.500 euro en 30.000 euro excl. btw.

Opdracht debiteurenbeheer

Terug naar navigatie - Opdracht debiteurenbeheer

Niet-fiscale ontvangsten

De raad is bevoegd voor het vaststellen van retributiereglementen. De budgethouder is verantwoordelijk om de retributies aan te rekenen.  De financieel directeur is bevoegd voor de inning van de ontvangsten.

Facturen worden door de diensten tijdig opgemaakt in overeenstemming met de reglementen van het AGB en in toepassing van het proces ‘opmaken en opvolgen facturen’. De ontvangsten worden dagelijks ingeboekt. Minstens maandelijks worden aanmaningen verstuurd voor onbetaalde facturen door de financiele dienst.
Indien de betaling niet is gebeurd na één aanmaning, wordt de tweede aanmaning aangetekend verzonden. Voor de aangetekende aanmaning wordt 5 euro administratiekost en de verzendingskost aangerekend. Indien na de tweede aanmaning blijkt dat de betrokkene nog steeds niet betaald heeft, wordt een advocaat aangesteld. 
De algemene verjaringstermijn voor de meeste facturen is 10 jaar. Deze termijn kan gestuit worden door de betekening van een gerechtelijke titel. 

Tabel met openstaande facturen in euro per boekjaar

Tabel vervallen facturen volgens aanmaningstoestand in euro