Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring van de verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Terug naar navigatie - Verklaring van de verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

In onderstaande tabellen is “MJP 2022” de meerjarenplaaanpassing goedgekeurd door de raad in november 2022. 

Algemene diensten 

Deze indeling bevat de kosten en opbrengsten van het beleidsdomein interne werking. 

Het saldo van de werking is minder hoger dan verwacht door een hogere uitgaven  presentiegelden mandatarissen dan verwacht.

Sporthal

De investeringen in MEOS omvatten een studieopdracht rond de MEOS site, het plaatsen van winddoeken aan de tennisterreinen. Het niet opgebruikte investeringskrediet werd overgedragen naar volgend boekjaar. 

De energiekosten en onderhoud gebouwen zijn lager dan gebudgetteerd, alsook de uitgaven voorzien voor aankopen materiaal zijn lager dan verwacht.
De ontvangsten zijn hoger dan het budget door hogere ontvangsten vanuit de gemeente.

Zwembad

In het zwembad werden volgende investeringen uitgevoerd:  

  • Led verlichting 28.598 euro
  • Zwembad aanpassingswerken   17.880 euro
  • Studie Artebel 2.764 euro

Het niet opgebruikte investeringskrediet werd overgedragen naar volgende boekjaar. 

De energiekosten en onderhoud gebouwen zijn lager dan gebudgetteerd. Deze werden nochthans gebudgetteerd op basis van de ramingen van de energieleverancier VEB in de maand oktober. De tarieven zijn gedaald sinds oktober 2022.

De ontvangsten zijn hoger dan geraamd door meer bezoekers.

Cafetaria zwembad

In 2021 is de cafetaria 4 maanden gesloten geweest vanwege corona. De werkingskosten zijn iets lager dan gebudgetteerd door minder aankopen bestemd voor verkoop en minder technisch materiaal. De ontvangsten zijn hoger dan geraamd door meer verkopen dranken.

 Cross

De cross is niet doorgegaan in 2021.

Tennisterreinen

De terreinverlichting van de tennisterreinen is in 2021 en 2022  vervangen door Ledverlichting.  Verder lagen de werkingskosten in lijn met het budget en waren de ontvangsten lager dan verwacht. 

Financiële lasten en ontvangsten

Prijssubsidies

Het AGB Maldegem krijgt volgens het prijssubsidiereglement prijssubsidies toegekend.
In 2022 werden volgende prijssubsidie factors toegepast:
•    MEOS en tennisterreinen: factor 4 
•    Zwembad: factor 3,5
•    Cross 5 euro per bezoeker