Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening 2022 AGB
  1. Blz. 2 Jaarrekening 2022 AGB
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Beleidsevaluatie
    1. Blz. 7 Beleidsevaluatie
   3. Blz. 8 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem
    1. Blz. 9 Omschrijving
    2. Blz. 10 Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden
     1. Blz. 11 Omschrijving
     2. Blz. 12 Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1
     3. Blz. 13 Actieplannen
      1. Blz. 14 Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
       1. Blz. 15 A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.
     4. Blz. 16 Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1
    3. Blz. 17 Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6
   4. Blz. 18 Rapport dagelijkse werking
    1. Blz. 19 Sporthal MEOS
     1. Blz. 20 Werking sporthal MEOS
     2. Blz. 21 Geïndexeerde tarieven 2022
     3. Blz. 22 Energie
     4. Blz. 23 Tennisterreinen
     5. Blz. 24 Verslagen vergadering Equans
     6. Blz. 25 Onderhoud en attesten
    2. Blz. 26 Sint-Annazwembad
     1. Blz. 27 Werking zwembad
     2. Blz. 28 Geindexeerde tarieven 2022
     3. Blz. 29 Energie
     4. Blz. 30 Werking cafetaria zwembad
     5. Blz. 31 Verslagen vergadering Cofely
     6. Blz. 32 Onderhoud en attesten
    3. Blz. 33 Parkcross
     1. Blz. 34 Kidsparkcross
     2. Blz. 35 Statistieken
     3. Blz. 36 Rennersbudgetten
     4. Blz. 37 Financien
   5. Blz. 38 Jaarverslag
    1. Blz. 39 Jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving
   6. Blz. 40 Rapport financieel directeur
    1. Blz. 41 Opdracht verlenen VISUM
    2. Blz. 42 Opdracht debiteurenbeheer
    3. Blz. 43 Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses
  3. Blz. 44 Financiële nota
   1. Blz. 45 Doelstellingenrekening (J1)
    1. Blz. 46 Schema J1: Doelstellingenrekening
   2. Blz. 47 Staat financieel evenwicht (J2)
    1. Blz. 48 Schema J2: Staat van het financieel evenwicht
   3. Blz. 49 Realisatie van de kredieten (J3)
    1. Blz. 50 Schema J3: Realisatie van de kredieten
   4. Blz. 51 Balans (J4)
    1. Blz. 52 Schema J4: Balans
   5. Blz. 53 Staat van opbrengsten en kosten (J5)
    1. Blz. 54 Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten
  4. Blz. 55 Toelichting
   1. Blz. 56 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
    1. Blz. 57 Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
   2. Blz. 58 Overzicht van ontvangen en uitgaven naar economische aard (T2)
    1. Blz. 59 Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
   3. Blz. 60 Investeringsprojecten (T3)
    1. Blz. 61 Schema T3: Investeringsprojecten
   4. Blz. 62 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)
    1. Blz. 63 Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden
   5. Blz. 64 Toelichting bij de balans (T5)
    1. Blz. 65 Schema T5: de toelichting bij de balans
   6. Blz. 66 Financiële risico's
    1. Blz. 67 Financiële risico's
   7. Blz. 68 Waarderingsregels
    1. Blz. 69 De waarderingsregels
   8. Blz. 70 Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen
    1. Blz. 71 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
    2. Blz. 72 Rechten en verplichtingen wel opgenomen in de balans
   9. Blz. 73 Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
    1. Blz. 74 Verklaring van de verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
   10. Blz. 75 Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/ tekort van het boekjaar
    1. Blz. 76 Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
   11. Blz. 77 Overzicht niet aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar
    1. Blz. 78 Overzicht overgedragen investeringskredieten
  5. Blz. 79 Documentatie
   1. Blz. 80 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
    1. Blz. 81 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
   2. Blz. 82 Overzicht investeringen
    1. Blz. 83 Investeringen 2022
   3. Blz. 84 Verbonden entiteiten/Personeelsinzet/Toegestane subsidies/Belastingen
    1. Blz. 85 Verbonden entiteiten
    2. Blz. 86 Personeelsinzet
    3. Blz. 87 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
    4. Blz. 88 Toegestane werkings- en investeringssubsidies
   4. Blz. 89 Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden
    1. Blz. 90 Overzicht beleidsvelden
  6. Acties
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap