Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De gemeente Maldegem heeft een recht van opstal gegeven aan het AGB Maldegem op de gronden waar de sporthal MEOS nu staat. De overeenkomst loopt gedurende 49 jaar en is ingegaan op 1 juli 2008 en eindigt op 30 juni 2057.Het recht van opstal wordt verleend tegen een betaling van een jaarlijkse vergoeding van 5.863 euro (basis). De vergoeding is van rechtswege gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. De gronden mogen uitsluitend bestemd worden voor activiteiten vermeldt in de statuten. 

Het opstalrecht werd geboekt op klasse 0. De openstaande verplichting is per 31/12/2022 202.904,46  euro ten aanzien van de gemeente Maldegem.

Het AGB Maldegem heeft van de gemeente een waarborg ter dekking van de bankleningen gekregen. Deze is per 31/12/2022 2.487.429,14euro.

Rechten en verplichtingen wel opgenomen in de balans

Terug naar navigatie - Rechten en verplichtingen wel opgenomen in de balans

In het kader van de uitoefening van de activiteiten voor de ontwikkeling van sport in de gemeente heeft het autonoom gemeentebedrijf met de gemeente een erfpachtcontract afgesloten voor het Sint-Anna zwembad (enkel het gebouw). De overeenkomst loopt gedurende 99 jaar en is ingegaan op 1 december 2004. De contante vergoeding voor de erfpacht bedraagt 3.650.000 euro. De vergoeding dient in jaarlijkse schijven betaald te worden, zonder intrest. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 36.868,69 euro en omvat de aflossing van kapitaal. Het erfpachtcontract omvat de gebouwen gelegen aan de Gidsenlaan gebouwd op het perceel bij het kadaster gekend onder sectie H nr. 1187N met een oppervlakte van 3.938 m2. Het recht van erfpacht wordt niet gevestigd op de grond. .Het zwembad wordt gebruikt om conform de statuten en het beleidsplan permanent voldoende aanbod van sportfaciliteiten te bieden.

De erfpacht werd opgenomen in de balans onder de rubriek overlopen rekeningen van het actief.