Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/ tekort van het boekjaar

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Terug naar navigatie - Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

De energiekosten zijn 76% hoger dan in 2021 en 235% hoger dan in 2022. Vanaf 2023 wordt de prijssubsidiefactor hoger ingesteld. De ontvangsten, daarentegen zijn gestegen in vergelijking met 2021 doordat het zwembad en de sporthal MEOS geleden hebben onder de covid-19 pandemie in 2021 en 2020.