Schema J1: Doelstellingenrekening

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen. De kolom jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.
Jaarrekening Meerjarenplan beschikbaar beschikbaar %
Investering
Uitgave 176.214 437.881 261 667 59,8%
Ontvangst 0 0 0
Saldo -176.214 -437.881 -261 667 59,8%
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-2:De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
Jaarrekening Meerjarenplan beschikbaar beschikbaar %
Investering
Uitgave 1.685.521 10.857.340 9 171 819 84,5%
Ontvangst 0 3.785.282 3 785 282 100,0%
Saldo -1.685.521 -7.072.059 -5 386 538 76,2%
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-2:De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
Jaarrekening Meerjarenplan beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 12.145 16.000 3 855 24,1%
Ontvangst 0 0 0
Saldo -12.145 -16.000 -3 855 24,1%
Investering
Uitgave 88.481 2.822.641 2 734 160 96,9%
Ontvangst 0 880.208 880 208 100,0%
Saldo -88.481 -1.942.433 -1 853 952 95,4%
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-1:Maldegem is levendig.
Jaarrekening Meerjarenplan beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 68.643 142.508 73 865 51,8%
Ontvangst 750 2.280 1 530 67,1%
Saldo -67.893 -140.228 -72 335 51,6%
Investering
Uitgave 2.187.161 8.438.223 6 251 062 74,1%
Ontvangst 0 0 0
Saldo -2.187.161 -8.438.223 -6 251 062 74,1%
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-4:Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.
Jaarrekening Meerjarenplan beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 59.005 87.400 28 395 32,5%
Ontvangst 21.964 29.696 7 732 26,0%
Saldo -37.041 -57.704 -20 663 35,8%
Investering
Uitgave 0 6.600 6 600 100,0%
Ontvangst 0 0 0
Saldo 0 -6.600 -6 600 100,0%
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Jaarrekening Meerjarenplan beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 56.584 241.354 184 770 76,6%
Ontvangst 81.505 88.924 7 419 8,3%
Saldo 24.921 -152.430 -177 351 116,3%
Investering
Uitgave 288.513 2.101.583 1 813 070 86,3%
Ontvangst 3.858 264.299 260 441 98,5%
Saldo -284.655 -1.837.285 -1 552 630 84,5%
Financiering
Uitgave 0 111.163 111 163 100,0%
Ontvangst 0 358.357 358 357 100,0%
Saldo 0 247.194 247 194 100,0%
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Jaarrekening Meerjarenplan beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 18.312.512 33.267.360 14 954 848 45,0%
Ontvangst 18.391.690 34.950.009 16 558 319 47,4%
Saldo 79.178 1.682.649 1 603 471 95,3%
Investering
Uitgave 573.556 3.006.163 2 432 607 80,9%
Ontvangst 113.771 1.256.595 1 142 824 90,9%
Saldo -459.785 -1.749.569 -1 289 784 73,7%
Financiering
Uitgave 203.165 2.010.001 1 806 836 89,9%
Ontvangst 0 10.629.877 10 629 877 100,0%
Saldo -203.165 8.619.876 8 823 041 102,4%
Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan beschikbaar beschikbaar %
Exploitatie
Uitgave 18.508.890 33.754.622 15 245 732 45,2%
Ontvangst 18.495.909 35.070.909 16 575 000 47,3%
Saldo -12.981 1.316.287 1 329 268 101,0%
Investering
Uitgave 4.999.446 27.670.432 22 670 986 81,9%
Ontvangst 117.629 6.186.383 6 068 754 98,1%
Saldo -4.881.817 -21.484.049 -16 602 232 77,3%
Financiering
Uitgave 203.165 2.121.164 1 917 999 90,4%
Ontvangst 0 10.988.234 10 988 234 100,0%
Saldo -203.165 8.867.070 9 070 235 102,3%