Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem

We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.

Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente. De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.