Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt Maldegem

We bekijken wat efficiënter kan, we zetten in op digitalisering, we meten alles, van alles wordt de rendabiliteit onderzocht. De dienstverlening naar de Maldegemnaar toe moet sneller, efficiënter, correcter en hipper

Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening naar de Maldegemnaar staat ten dienste van de burger. Deze dienstverlening moet sneller, efficiënter, correcter en hipper. Dit door digitalisatie, de juiste dingen op de juiste manier te doen en door te meten, want meten is weten. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.
Afspraken gemeentehuis
Aantal afspraken gemeentehuis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022
Aantal afspraken gemeentehuis 1763 3362 3436 2654 2812 2971

Werken op afspraak - gemeentehuis
Werken op afspraak - gemeentehuis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022
% Online 48,4 % 50,6 % 49,5 % 49,4 % 54 % 56,21 %
zonder voorafgaande afspraak 15,3 % 12,4 % 10,4 % 9,9 % 11,2 % 7,63 %

Afspraken OCMW/Sociaal Huis
Afspraken OCMW/Sociaal Huis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022
Afspraken OCMW/Sociaal Huis 1272 1161 1188 1200 1242 1105

Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis
Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis 2021 KW1 2022 KW2 2022
% Online 2,4 % 2,3 % 2,6 %
zonder voorafgaande afspraak 10,2 % 8,4 % 5,8 %

Werken op afspraak - woonloket
Woonloket - werken op afspraak KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022
Aantal afspraken 32 24 19 52 40 41

Woonloket - vragen burger
jaar Bouwen & verbouwen Energievragen Huren Informatie over premies Sociale woning
2021 6 47 10 17 47
2022 2 42 1 11 25

Afspraken Openbaar Domein
Afspraken Openbaar Domein KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022
Afspraken Openbaar Domein 395 247 114 75 78 51

Werken op afspraak - openbaar domein
Werken op afspraak - openbaar domein KW2 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022
% Online 33,5 % 30,7 % 21,8 % 21,57 %
zonder voorafgaande afspraak 7,9 % 7,7 % 9,7 % 6,9 %