Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem

We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen
Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Bezettingsgraad zalen MEOS
Bezettingsgraad zalen MEOS KW1 KW2 KW3 KW4
Bezettingsgraad zalen MEOS 2020 66 % 12 % 61 % 34 %
Bezettingsgraad zalen MEOS 2021 37 % 40 % 62 % 70 %
Bezettingsgraad zalen MEOS 2022 68 % 35 % - -

Aantal bezoekers zwembad

Totaal bezoekers 2020: 40.244

Totaal bezoekers 2021: 61.338

Aantal bezoekers KW1 KW2 KW3 KW4
Bezoekers zwembad 2020 19332 0 9039 11873
Bezoekers zwembad 2021 18913 13350 11638 17437
Bezoekers zwembad 2022 19823 18281 - -

Bezettingsgraad zalen De Berken
Bezettingsgraad zalen De Berken KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022
Bezettingsgraad zalen De Berken 74 % 49 % 65 % 68 % 59 % 62 %

Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.