Sitemap

 1. Blz. 1 Opvolgingsrapportering 2022 Gemeente & OCMW
  1. Blz. 2 Opvolgingsrapportering 2022
  2. Blz. 3 Opvolgrapportering 2022
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 MISSIE
    2. Blz. 6 VISIE
    3. Blz. 7 OPVOLGINGSRAPPORT
   2. Blz. 8 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt Maldegem
    1. Blz. 9 Omschrijving
    2. Blz. 10 Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 11 Omschrijving
     2. Blz. 12 Actieplannen
      1. Blz. 13 Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.
       1. Blz. 14 A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.
   3. Blz. 15 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem
    1. Blz. 16 Omschrijving
    2. Blz. 17 Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 18 Omschrijving
     2. Blz. 19 Actieplannen
      1. Blz. 20 Actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.
       1. Blz. 21 A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten
   4. Blz. 22 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
    1. Blz. 23 Omschrijving
    2. Blz. 24 Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
     1. Blz. 25 Omschrijving
     2. Blz. 26 Actieplannen
      1. Blz. 27 Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
       1. Blz. 28 A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.
   5. Blz. 29 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem
    1. Blz. 30 Omschrijving
    2. Blz. 31 Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.
     1. Blz. 32 Omschrijving
     2. Blz. 33 Actieplannen
      1. Blz. 34 Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
       1. Blz. 35 A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.
       2. Blz. 36 A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.
       3. Blz. 37 A-6-1-2-05 Realisatie nieuwe evenementen en jeugdsite in Maldegem centrum
      2. Blz. 38 Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.
       1. Blz. 39 A-6-1-8-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit
       2. Blz. 40 A-6-1-8-10 Renovatie ontmoetingcentra Donk
       3. Blz. 41 A-6-1-8-11 Renovatie ontmoetingcentra Middelburg
       4. Blz. 42 A-6-1-8-12 Natuurbeleving in Maldegem
    3. Blz. 43 Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.
     1. Blz. 44 Omschrijving
     2. Blz. 45 Actieplannen
      1. Blz. 46 Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.
       1. Blz. 47 A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.
  3. Blz. 48 Financiële nota
   1. Blz. 49 Schema J1: Doelstellingenrekening
    1. Blz. 50 Schema J1
   2. Blz. 51 Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard
    1. Blz. 52 schema T2
  4. Blz. 53 Toelichting
   1. Blz. 54 Wijzigingen financiële risico's
    1. Blz. 55 Financiële risico's
    2. Blz. 56 1. Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.
    3. Blz. 57 2. Risico: ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
    4. Blz. 58 3. Risico: ontvangsten uit andere gemeentelijke belastingen
    5. Blz. 59 4. Risico: financiële impact COVID-19 pandemie
    6. Blz. 60 5. Negatieve rente op gelden bij de bank
    7. Blz. 61 6. Risico: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage
    8. Blz. 62 7. Risico: betwistingen en rechtszaken
    9. Blz. 63 8. Risico: Fraude in betalingsverkeer
    10. Blz. 64 9. Risico: Toegestane (bank) waarborgen
    11. Blz. 65 10. Risico: Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
    12. Blz. 66 11. Risico: dalende dividenden uit IMEWO
    13. Blz. 67 12. Risico: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
    14. Blz. 68 13. Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden
    15. Blz. 69 14. Risico: aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater
    16. Blz. 70 15. Risico: opvolgen inkomende subsidies
    17. Blz. 71 16. Risico: beleid rond structureel onvermogende debiteuren
    18. Blz. 72 17. Risico: Stijgende energieprijzen
    19. Blz. 73 18. Risico: Stijgende bouwkosten
    20. Blz. 74 19. Risico: stijgende loonkosten door automatische indexering
   2. Blz. 75 Wijzigingen in grondslagen en assumpties
    1. Blz. 76 Toelichting
   3. Blz. 77 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
    1. Blz. 78 ODAA
   4. Blz. 79 Rapportering financieel directeur
    1. Blz. 80 Wettelijk kader
    2. Blz. 81 Opdracht verlenen VISUM
    3. Blz. 82 Opdracht debiteurenbeheer
    4. Blz. 83 De beheerscontrole en de evolutie van de budgetten
    5. Blz. 84 Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses
   5. Blz. 85 Rapport dagelijkse werking
    1. Blz. 86 Burger & Welzijn
     1. Blz. 87 Burger & onthaal
     2. Blz. 88 Beleid & administratie OCMW
     3. Blz. 89 Sociale dienst
     4. Blz. 90 Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling
     5. Blz. 91 Buitenschoolse kinderopvang
    2. Blz. 92 Interne organisatie
     1. Blz. 93 Beleid
     2. Blz. 94 ICT
     3. Blz. 95 Personeel
     4. Blz. 96 Secretariaat
    3. Blz. 97 Publieke ruimte
     1. Blz. 98 Gebouwen, Logistiek & Magazijn
     2. Blz. 99 Groen, Water & Wegen
     3. Blz. 100 Projecten, Handhaving & Mobiliteit
     4. Blz. 101 Klimaat, Omgeving & Vergunning
    4. Blz. 102 Vrije tijd
     1. Blz. 103 Cultuur & Evenementen
     2. Blz. 104 Jeugd & Sport
      1. Blz. 105 Toelichting
     3. Blz. 106 Toerisme & Lokale economie
     4. Blz. 107 BIB & KUMA
    5. Blz. 108 Financiële dienst
  5. Acties
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap