Balans (J4)

Schema J4: Balans

Terug naar navigatie - Schema J4: Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva.