Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem

Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Maldegem is eco-realist en streeft ernaar om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom nemen we ecologische en duurzame maatregelen. 

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-3-1-1: Ecologische maatregelen nemen.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-3-1-1: Ecologische maatregelen nemen.

We nemen ecologische maatregelen zodat we de CO2 uitstoot kunnen verminderen.

Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente. De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.

Financiële cijfers

Terug naar navigatie - Financiële cijfers
Exploitatie Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Ontvangst 2021 Impact 2021
Exploitatie
Uitgaven -18.827 -64.605 45.778 -64.605 0 -64.605
Totaal Exploitatie -18.827 -64.605 45.778 -64.605 0 -64.605
Financiering
Ontvangsten 358.357 0 -26.060 0 384.417 384.417
Uitgaven -89.907 -76.132 -13.776 -76.132 0 -76.132
Totaal Financiering 268.450 -76.132 -39.835 -76.132 384.417 308.285
Investering
Ontvangsten 114.745 0 39.876 0 74.869 74.869
Uitgaven -696.868 -824.854 127.986 -824.854 0 -824.854
Totaal Investering -582.123 -824.854 167.862 -824.854 74.869 -749.985