Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We zetten in op digitalisering. Maldegem is een slanke organisatie met een doelgerichte werking. De dienstverlening naar de Maldegemnaar toe wordt sneller, efficiënter, correcter en hipper. 

Vanaf 2021 is de strategische doelstelling 2025-4 “Vooruitstrevend Maldegem” samengevoegd met 2025-1 “Efficiënt Maldegem”. Ook de cijfers zijn samengeteld.

Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats. 
We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen. 

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

Financiële cijfers

Terug naar navigatie - Financiële cijfers
Exploitatie Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Ontvangst 2021 Impact 2021
Exploitatie
Uitgaven -592.966 -497.701 -95.265 -497.701 0 -497.701
Totaal Exploitatie -592.966 -497.701 -95.265 -497.701 0 -497.701
Investering
Uitgaven -196.930 -196.688 -243 -196.688 0 -196.688
Totaal Investering -196.930 -196.688 -243 -196.688 0 -196.688