Documentatie

Doucmentatie

Terug naar navigatie - Doucmentatie

De documentatie is alleen beschikbaar via:

Documentatie bestaat uit 

  • een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met ontvangsten en uitgaven
  • een overzicht van de personeelsbezetting
  • toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen
  • overzicht van de verbonden entiteiten
  • overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2020-2025
  • een overzicht van de toegekende subsidies opgenomen in het meerjarenplan