Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

Terug naar navigatie - Beleidsevaluatie

In de beleidsevaluatie wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.
Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen. Deze vragen vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat: 
•    wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
•    wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?
•    wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar?

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de documentatie van dit rapport. Bovendien kan dit geraadpleegd worden op de gemeentelijke website via https://www.maldegem.be/beleid-budget, alsook op de begrotingsapp van de software pepperflow (https://maldegem.begrotingsapp.be).