Staat financieel evenwicht (J2)

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

Terug naar navigatie - Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

Het J2 schema vergelijkt de werkelijk financiële toestand van de gemeente en het OCMW Maldegem met de gebudgetteerde financiële toestand.

1.  Toestandsevenwicht:
Hier kunt u zien dat in 2021 het gecumuleerd budgettair resultaat 12,5 miljoen euro bedraagt. Dit toestandsevenwicht is ruim positief en hoger dan geraamd.

De verklaring is dat het overschot op exploitatie groter is dan verwacht, nl. 1,2 miljoen euro ofwel 45% hoger dan het meerjarenplan. Dit is te danken aan lagere uitgaven (-2,9%) en aan hogere opbrengsten (+0,8%). De lagere exploitatie uitgaven dan voorzien zijn te danken aan lagere werkingskosten (-6,2%), lagere uitbetaalde steun (-8%) en aan lagere personeelskosten (-2,3%).
De stijging van de exploitatie ontvangsten t.o.v. het budget is vnl. te danken aan een stijging van de operationele inkomsten (+3,8%) en subsidie ontvangsten (+2,9%).
Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door lagere uitgaven. Er werd voor 3,2 miljoen euro aan niet-gebruikte uitgave investeringskredieten en voor 0,2 miljoen euro ontvangst kredieten overgedragen naar volgend boekjaar.

2.    Structureel evenwicht: 
De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +2,3 miljoen euro ofwel 120% beter dan budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+45%). De autofinancieringsmarge is ook gedaald in vgl. met vorig boekjaar, nl. -52%. 
Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.