Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

We maken van Maldegem een levendig lokaal bestuur. Hierbij zetten we een faciliterend beleid voorop en gaan we vereenzaming tegen

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren jeugd- en sportinfrastructuur.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren jeugd- en sportinfrastructuur.

We optimaliseren de jeugd- en sportinfrastructuur.

A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

Stand van zaken

Omschrijving

We optimaliseren en bouwen de sportinfrastructuur verder uit. We maken het sportpark nog aantrekkelijker met nieuwe sportvoorzieningen en optimaliseren de bestaande accommodaties.

Startdatum
01-01-2020

Einddatum
31-12-2025

Stand van zaken

Het multisportveld werd niet gerealiseerd, maar was wel gebudgetteerd.
Het project is nog steeds niet aan bod gekomen op de stuurgroep waar dergelijke investeringen voorbereid worden voor uitvoering.
De ledverlichting werd geïnstalleerd op de atletiekpiste en is operationeel. De juiste afstemming en het besturingssysteem moet uitgevoerd worden tegen eind februari.
De verlichting op de tennisterreinen werd ook al voorzien, maar is nog niet operationeel.
Voor de toestellen en het skatepark is er nog niks geïnstalleerd.

Status
vertraagd

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Investering
Uitgaven 0,00 -8.750,00 0,00 8.750,00 -8.750,00 -8.750,00
Totaal Investering 0,00 -8.750,00 0,00 8.750,00 -8.750,00 -8.750,00

A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.

Stand van zaken

Omschrijving

We leggen een nieuwe skatepark aan ter hoogte van sporthal MEOS als vervanging van het huidige skatepark aan CC Den Hoogen Pad. Alles van sport wordt maximaal gecentraliseerd op site MEOS.

Startdatum
01-01-2021

Einddatum
31-12-2025

Stand van zaken

De aangepaste OMV is ingediend door de aannemer op 3 december 2021. De uitvoering door Public Partners wordt voorzien voor de zomer 2022.

Status
in uitvoering

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Investering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A-6-1-2-05 Realisatie nieuwe evenementen en jeugdsite in Maldegem centrum

Stand van zaken

Omschrijving

We creëren op het huidige terrein van GO! Middenschool en Atheneum Courtmanslaan aan de Katsweg een jeugd – en evenementensite. 

Startdatum
01-01-2021

Einddatum
31-12-2025

Stand van zaken

De studie voor de site is in het CBS van 11 oktober 2021 gegund aan  architect "VELD K + Aiko".

De startvergadering met de architect is doorgegaan op 2 december 2021. De eerste visualisaties worden verwacht tegen 17/2/2022.

Status
in voorbereiding

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Investering
Uitgaven -50.000,00 -12.000,00 0,00 -38.000,00 -12.000,00 -12.000,00
Totaal Investering -50.000,00 -12.000,00 0,00 -38.000,00 -12.000,00 -12.000,00

Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.

We verhogen de aantrekkelijkheid van Maldegem.

A-6-1-8-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit

Stand van zaken

Omschrijving

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen en investeert in een nieuwe ontmoetingsplaats in Kleit, conform de actuele noden en mogelijkheden. 

Startdatum
01-01-2020

Einddatum
31-12-2023

Stand van zaken

Het eerste voorontwerp (met bijhorende raming) voor de chiro en het ontmoetingscentrum zijn opgemaakt door Architectuuratelier 135.

Status
in voorbereiding

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Investering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A-6-1-8-10 Renovatie ontmoetingcentra Donk

Stand van zaken

Omschrijving

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen en renoveert het ontmoetingscentrum in Donk, conform de actuele noden en mogelijkheden.

Startdatum
01-01-2021

Einddatum
31-12-2023

Stand van zaken

De studie voor de verbeteringswerken OC Donk is gegund aan KDS Architectenburo (CBS 6-9-2021).

Een eerste voorontwerp met bijhorende raming is opgemaakt door de architect.

Status
in voorbereiding

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Investering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A-6-1-8-11 Renovatie ontmoetingcentra Middelburg

Stand van zaken

Omschrijving

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen en renoveert het ontmoetingscentrum in Middelburg, conform de actuele noden en mogelijkheden.

Startdatum
01-01-2021

Einddatum
31-12-2023

Stand van zaken

De studie voor de verbeteringswerken OC Middelburg is gegund aan KDS Architectenburo. (CBS 6-9-2021).

Een eerste voorontwerp met bijhorende raming is opgemaakt door de architect.

Status
in voorbereiding

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Investering
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A-6-1-8-12 Natuurbeleving in Maldegem

Stand van zaken

Omschrijving

De gemeente wenst te investeren in meer groen in Maldegem.

Startdatum
01-01-2021

Einddatum
31-12-2023

Stand van zaken

Aanbesteding voor onderzoek openbaar domein werd opgestart.

In afwachting van de studie werd al een aanplant voorzien in de Waleweg, Ringbaan, Kallestraat.

Status
onbepaald

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Investering
Uitgaven -127.488,03 -115.150,69 0,00 -12.337,34 -115.150,69 -115.150,69
Totaal Investering -127.488,03 -115.150,69 0,00 -12.337,34 -115.150,69 -115.150,69

Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.

We investeren in innovatieve en leerrijke (onderwijs)projecten.

Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.

We bestrijden armoede.

A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.

Stand van zaken

Omschrijving
We creëren mogelijkheden voor kwetsbare groepen met kinderen die geen recht hebben op een uitkering. Via AanZet geven we een extra steun aan mensen die het echt nodig hebben. Via dit reglement richten we ons naar gezinnen met kinderen die over een inkomen beschikken dat zich onder het referentiebudget bevindt. Ook jongeren en gezinnen die worden aangemeld door onze Brugfiguren komen in aanmerking.

Startdatum
01-01-2020

Einddatum
31-12-2025

Stand van zaken

Voor 2021 werd een budget voorzien van 80.00 euro. We ontvingen 26.202 euro aan sponsoring en gaven 82.766 euro uit. 

Er waren 195 kinderen gerechtigd op Aanzet tijdens het schooljaar 2020/2021.

Baby/peuter/kleuter: 69 kinderen

Kinderen in het lager onderwijs: 58 kinderen

Kinderen in het middelbaar onderwijs: 49 jongeren

Kinderen in het hoger onderwijs: 19 jongeren

Status
in uitvoering

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Exploitatie
Ontvangsten 30.000,00 0,00 26.305,16 3.694,84 0,00 26.305,16
Uitgaven -80.200,00 -82.881,38 0,00 2.681,38 -82.881,38 -82.881,38
Totaal Exploitatie -50.200,00 -82.881,38 26.305,16 6.376,22 -82.881,38 -56.576,22

A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel.

Stand van zaken

Omschrijving

We stappen af van het maandelijks afleveren van een kant en klaar pakket met voedsel. We willen onze doelgroep een echt ‘winkel gevoel’ laten ervaren en zelf hun voeding of producten voor persoonlijke hygiëne laten aankopen in een echte winkel, weliswaar aan een lager tarief en dit gekoppeld aan een sociaal restaurant. Rond bepaalde thema’s voorzien we een extra aanbod, bijvoorbeeld in augustus voorzien we schoolmateriaal. Vanaf 2022 verschuift de actie naar gelijkblijvend beleid.

Startdatum
01-01-2020

Einddatum
31-12-2021

Stand van zaken

Sociale kruidenier Philemeon is opgestart 19 augustus en is nog steeds open.

In 2021 werden 1619 pakketten (gratis federale producten) afgeleverd. In totaal werden in 3932 klantenbezoeken geregistreerd.

Status
uitgevoerd

Financiële cijfers

Boekjaar 2021 Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Ontvangst 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Impact 2021
Exploitatie
Ontvangsten 4.000,00 0,00 24.734,20 -20.734,20 0,00 24.734,20
Uitgaven -29.267,94 -44.529,40 0,00 15.261,46 -44.529,40 -44.529,40
Totaal Exploitatie -25.267,94 -44.529,40 24.734,20 -5.472,74 -44.529,40 -19.795,20
Investering
Uitgaven -8.000,00 -7.961,57 0,00 -38,43 -7.961,57 -7.961,57
Totaal Investering -8.000,00 -7.961,57 0,00 -38,43 -7.961,57 -7.961,57

Financiële cijfers

Terug naar navigatie - Financiële cijfers
Exploitatie Krediet 2021 Vastgelegd 2021 Beschikbaar krediet Aangerekend 2021 Ontvangst 2021 Impact 2021
Exploitatie
Ontvangsten 203.192 0 7.680 0 195.513 195.513
Uitgaven -613.185 -610.608 -2.577 -610.608 0 -610.608
Totaal Exploitatie -409.993 -610.608 5.103 -610.608 195.513 -415.096
Investering
Uitgaven -1.479.036 -1.428.660 -50.376 -1.428.660 0 -1.428.660
Totaal Investering -1.479.036 -1.428.660 -50.376 -1.428.660 0 -1.428.660