Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen