Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarrekening 2021 Gemeente & OCMW
  1. Blz. 2 Jaarrekening 2021 Gemeente & OCMW
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
   2. Blz. 6 Beleidsevaluatie
    1. Blz. 7 Beleidsevaluatie
   3. Blz. 8 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem
    1. Blz. 9 Omschrijving
    2. Blz. 10 Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 11 Omschrijving
     2. Blz. 12 Actieplannen
      1. Blz. 13 Actieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte dienstverlening.
       1. Blz. 14 A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.
    3. Blz. 15 Financiële cijfers
   4. Blz. 16 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem
    1. Blz. 17 Omschrijving
    2. Blz. 18 Financiële cijfers
   5. Blz. 19 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem
    1. Blz. 20 Omschrijving
    2. Blz. 21 Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.
     1. Blz. 22 Omschrijving
     2. Blz. 23 Actieplannen
      1. Blz. 24 Actieplan: 2025-3-1-1: Ecologische maatregelen nemen.
       1. Blz. 25 A-3-1-1-05 Uitwerken klimaatplan.
    3. Blz. 26 Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 27 Omschrijving
     2. Blz. 28 Actieplannen
      1. Blz. 29 Actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.
       1. Blz. 30 A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten
    4. Blz. 31 Financiële cijfers
   6. Blz. 32 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
    1. Blz. 33 Omschrijving
    2. Blz. 34 Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
     1. Blz. 35 Omschrijving
     2. Blz. 36 Actieplannen
      1. Blz. 37 Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
       1. Blz. 38 A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.
    3. Blz. 39 Financiële cijfers
   7. Blz. 40 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem
    1. Blz. 41 Omschrijving
    2. Blz. 42 Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.
     1. Blz. 43 Omschrijving
     2. Blz. 44 Actieplannen
      1. Blz. 45 Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren jeugd- en sportinfrastructuur.
       1. Blz. 46 A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.
       2. Blz. 47 A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.
       3. Blz. 48 A-6-1-2-05 Realisatie nieuwe evenementen en jeugdsite in Maldegem centrum
      2. Blz. 49 Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.
       1. Blz. 50 A-6-1-8-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit
       2. Blz. 51 A-6-1-8-10 Renovatie ontmoetingcentra Donk
       3. Blz. 52 A-6-1-8-11 Renovatie ontmoetingcentra Middelburg
       4. Blz. 53 A-6-1-8-12 Natuurbeleving in Maldegem
    3. Blz. 54 Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.
     1. Blz. 55 Omschrijving
     2. Blz. 56 Actieplannen
      1. Blz. 57 Actieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.
       1. Blz. 58 A-6-4-1-05 Opstart eigen sociaal economie initiatief.
      2. Blz. 59 Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.
       1. Blz. 60 A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.
       2. Blz. 61 A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel.
    4. Blz. 62 Financiële cijfers
   8. Blz. 63 Documentatie
    1. Blz. 64 Doucmentatie
  3. Blz. 65 Financiële nota
   1. Blz. 66 Doelstellingenrekening (J1)
    1. Blz. 67 Schema J1: Doelstellingenrekening
   2. Blz. 68 Staat financieel evenwicht (J2)
    1. Blz. 69 Schema J2: Staat van het financieel evenwicht
   3. Blz. 70 Realisatie van de kredieten (J3)
    1. Blz. 71 Schema J3: Realisatie van de kredieten
   4. Blz. 72 Balans (J4)
    1. Blz. 73 Schema J4: Balans
   5. Blz. 74 Staat van opbrengsten en kosten (J5)
    1. Blz. 75 Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten
  4. Blz. 76 Toelichting
   1. Blz. 77 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
    1. Blz. 78 Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
   2. Blz. 79 Overzicht van ontvangen en uitgaven naar economische aard (T2)
    1. Blz. 80 Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
   3. Blz. 81 Investeringsprojecten (T3)
    1. Blz. 82 Schema T3: Investeringsprojecten
   4. Blz. 83 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)
    1. Blz. 84 Schema T4: Evolutie van de financiële schulden
   5. Blz. 85 Toelichting bij de balans (T5)
    1. Blz. 86 Schema T5: Toelichting bij de balans
   6. Blz. 87 Financiële risico's
    1. Blz. 88 Financiële risico's
   7. Blz. 89 Waarderingsregels
    1. Blz. 90 Waarderingsregels
   8. Blz. 91 Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen
    1. Blz. 92 Rechten en plichten die niet zijn opgenomen in de balans (Klasse 0)
   9. Blz. 93 Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
    1. Blz. 94 Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten & uitgaven
   10. Blz. 95 Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/ tekort van het boekjaar
    1. Blz. 96 Covid-19 crisis
   11. Blz. 97 Overzicht niet aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar
    1. Blz. 98 Overzicht niet-aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar
  5. Acties
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap