Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende kredietopvolging in 2023. Prioritaire acties zijn rood gemarkeerd.

De kolom MJP is budget, de kolom Jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten tot en met augustus.