Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem

We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen
Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
Bezettingsgraad zalen MEOS
Bron: Sportdienst
Bezettingsgraad zalen MEOS KW1 KW2 KW3 KW4
Bezettingsgraad zalen MEOS 2021 37 % 40 % 62 % 70 %
Bezettingsgraad zalen MEOS 2022 68 % 35 % 66 % 70 %
Bezettingsgraad zalen MEOS 2023 75 % 38 % - -

Aantal bezoekers zwembad

Omschrijving (toelichting)

Totaal bezoekers 2020: 40.244

Totaal bezoekers 2021: 61.338

Totaal bezoekers 2022:  68.913

Bron: Recreatex
Aantal bezoekers KW1 KW2 KW3 KW4
Bezoekers zwembad 2023 23.745 19.492 16.260 -
Bezoekers zwembad 2022 19.823 18.281 11.356 19.453
Bezoekers zwembad 2021 18.913 13.350 11.638 17.437
Bezoekers zwembad 2020 19.332 0 9.039 11.873

Bezettingsgraad zalen De Berken
Bron: Sportdienst
Bezettingsgraad zalen De Berken 2020 2021 2022
Bezettingsgraad zalen De Berken 49 % 64 % 56 %