Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem

We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.

Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact

Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente. De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.

Beleidsdoelstelling:2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom

Terug naar navigatie - Omschrijving

Maldegem heeft respect voor eigendom en woonuitbreidingsgebieden (WUG). We ontwikkelen WUG's. We realiseren voorschriften voor bepaalde kerngebieden en toe te passen parkeernormen. We treden op tegen overtreders en zorgen voor een doordacht ruimtegebruik.