Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen. De kolom jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten tot en met kwartaal 2.