Schema J1: Doelstellingenrekening

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen. De kolom jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten tot en met kwartaal 2.

 

 

 

 

 

 

In 2023 zijn er geen kredieten voorzien onder beleidsdoelstelling 2025-3-3.