Sitemap

 1. Blz. 1 Opvolgingsrapportering 2023 Gemeente & OCMW
  1. Blz. 2 Opvolgingsrapportering 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 OPVOLGINGSRAPPORT
    2. Blz. 6 MISSIE
    3. Blz. 7 VISIE
   2. Blz. 8 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem
    1. Blz. 9 Omschrijving
    2. Blz. 10 Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 11 Omschrijving
     2. Blz. 12 Actieplannen
      1. Blz. 13 Actieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening
       1. Blz. 14 A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.
      2. Blz. 15 Actieplan: 2025-1-1-4: Inzetten op digitale dienstverlening
       1. Blz. 16 A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst
    3. Blz. 17 Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium
     1. Blz. 18 Omschrijving
     2. Blz. 19 Actieplannen
      1. Blz. 20 Actieplan: 2025-1-2-1: Doordacht patrimoniumbeleid
       1. Blz. 21 A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne
    4. Blz. 22 Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
     1. Blz. 23 Omschrijving
     2. Blz. 24 Actieplannen
      1. Blz. 25 Actieplan: 2025-1-7-1: Participatie als een rode draad in het beleid
       1. Blz. 26 A-1-7-1-01 Inzetten op participatie
   3. Blz. 27 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem
    1. Blz. 28 Omschrijving
    2. Blz. 29 Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact
     1. Blz. 30 Omschrijving
     2. Blz. 31 Actieplannen
      1. Blz. 32 Actieplan: 2025-3-1-2: Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de 4 werven van het pact te behalen
       1. Blz. 33 A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem
    3. Blz. 34 Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 35 Omschrijving
     2. Blz. 36 Actieplannen
      1. Blz. 37 Actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.
       1. Blz. 38 A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten
    4. Blz. 39 Beleidsdoelstelling:2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom
     1. Blz. 40 Omschrijving
     2. Blz. 41 Actieplannen
      1. Blz. 42 Actieplan: 2025-3-3-1: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening
       1. Blz. 43 A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.
   4. Blz. 44 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
    1. Blz. 45 Omschrijving
    2. Blz. 46 Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
     1. Blz. 47 Omschrijving
     2. Blz. 48 Actieplannen
      1. Blz. 49 Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
       1. Blz. 50 A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.
   5. Blz. 51 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem
    1. Blz. 52 Omschrijving
    2. Blz. 53 Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden
     1. Blz. 54 Omschrijving
     2. Blz. 55 Actieplannen
      1. Blz. 56 Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
       1. Blz. 57 A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.
       2. Blz. 58 A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.
      2. Blz. 59 Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd
       1. Blz. 60 A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen
      3. Blz. 61 Actieplan: 2025-6-1-9: Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern
       1. Blz. 62 A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk
       2. Blz. 63 A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg
       3. Blz. 64 A-6-1-9-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem
  3. Blz. 65 Financiële nota
   1. Blz. 66 Schema J1: Doelstellingenrekening
    1. Blz. 67 Schema J1
   2. Blz. 68 Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard
    1. Blz. 69 Schema T2
  4. Blz. 70 Toelichting
   1. Blz. 71 Wijzigingen financiële risico's
    1. Blz. 72 Financiële risico's
    2. Blz. 73 1. Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.
    3. Blz. 74 2. Risico: ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
    4. Blz. 75 3. Risico: ontvangsten uit andere gemeentelijke belastingen
    5. Blz. 76 4. Risico: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage
    6. Blz. 77 5. Risico: betwistingen en rechtszaken
    7. Blz. 78 6. Risico: Fraude in betalingsverkeer
    8. Blz. 79 7. Risico: Toegestane (bank) waarborgen
    9. Blz. 80 8. Risico: Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)
    10. Blz. 81 9. Risico: dalende dividenden uit IMEWO
    11. Blz. 82 10. Risico: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen
    12. Blz. 83 11. Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden
    13. Blz. 84 12. Risico: aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater
    14. Blz. 85 13. Risico: opvolgen inkomende subsidies
    15. Blz. 86 14. Risico: beleid rond structureel onvermogende debiteuren
    16. Blz. 87 15. Risico: Stijgende energieprijzen
    17. Blz. 88 16. Risico: Stijgende bouwkosten
    18. Blz. 89 17. Risico: stijgende loonkosten door automatische indexering
   2. Blz. 90 Wijzigingen in grondslagen en assumpties
    1. Blz. 91 Toelichting
   3. Blz. 92 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
    1. Blz. 93 ODAA
   4. Blz. 94 Rapportering financieel directeur
    1. Blz. 95 Wettelijk kader
    2. Blz. 96 Opdracht verlenen VISUM
    3. Blz. 97 Opdracht debiteurenbeheer
    4. Blz. 98 Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses
   5. Blz. 99 Rapport dagelijkse werking
    1. Blz. 100 Interne organisatie
     1. Blz. 101 Beleid
     2. Blz. 102 Communicatie
     3. Blz. 103 ICT
     4. Blz. 104 Personeel
    2. Blz. 105 Mens
     1. Blz. 106 Burger & onthaal
     2. Blz. 107 Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling
     3. Blz. 108 Sociale dienst
     4. Blz. 109 BIB
     5. Blz. 110 Cultuur
     6. Blz. 111 Jeugd
     7. Blz. 112 KUMA
     8. Blz. 113 Lokale economie
     9. Blz. 114 Sport
    3. Blz. 115 Ruimte
     1. Blz. 116 Uitvoering
     2. Blz. 117 Omgeving & Klimaat
     3. Blz. 118 Mobiliteit & Veiligheid
    4. Blz. 119 Financiële dienst
  5. Acties
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap