Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem

We bekijken wat efficiënter kan, we zetten in op digitalisering, we meten alles, van alles wordt de rendabiliteit onderzocht. De dienstverlening naar de Maldegemnaar toe moet sneller, efficiënter, correcter en hipper

Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats.  We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening
Afspraken gemeentehuis
Bron: Timeblockr
Aantal afspraken gemeentehuis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Aantal afspraken gemeentehuis 1.763 3.362 3.436 2.654 2.870 2.992 2.892 2.435 3.030 3.157 2.995

Werken op afspraak - gemeentehuis
Bron: Timeblockr
Werken op afspraak - gemeentehuis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
% Online 48 % 51 % 50 % 49 % 54 % 56 % 57 % 55 % 56 % 61 % 59 %
zonder voorafgaande afspraak 15 % 12 % 10 % 10 % 11 % 8 % 10 % 13 % 12 % 11 % 14 %

Afspraken OCMW/Sociaal Huis
Bron: Timeblockr
Afspraken OCMW/Sociaal Huis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Afspraken OCMW/Sociaal Huis 1.272 1.161 1.188 1.200 1.242 1.105 1.101 903 1.507 1.474 1.225

Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis
Bron: Timeblockr
Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis 2021 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
% Online 2,4 % 2,8 % 3,8 % 4,0 % 5,6 %
zonder voorafgaande afspraak 10,2 % 8,2 % 12,7 % 11,5 % 8,8 %

Werken op afspraak - woon- en energieloket
Bron: Timeblockr
Woonloket - werken op afspraak KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Aantal afspraken 32 24 19 52 40 41 64 54 61 56 43

Woon- en energieloket - vragen burger
Bron: Timeblockr
jaar Bouwen & verbouwen Energievragen Huren Informatie over premies Sociale woning
2021 6 47 10 17 47
2022 21 100 7 22 49
2023 7 35 10 54 54

Afspraken Openbaar Domein
Bron: Timeblockr
Afspraken Openbaar Domein KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Afspraken Openbaar Domein 395 247 114 75 78 51 65 54 66 75 59

Werken op afspraak - openbaar domein
Bron: Timeblockr
Werken op afspraak - openbaar domein KW2 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
% Online 33,5 % 30,7 % 21,8 % 21,6 % 12,3 % 20,4 % 25,8 % 20,0 % 18,6 %
zonder voorafgaande afspraak 7,9 % 7,7 % 9,7 % 6,9 % 8,6 % 4,7 % 11,1 % 7,6 % 7,2 %

Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium

Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025

Terug naar navigatie - Omschrijving

De gemeente Maldegem wil haar beleid verder vormgeven in samenspraak met onze burgers. Participatie vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Het zorgt ervoor dat meningen, standpunten en belangen van burgers gehoord worden.