Rapport dagelijkse werking

Interne organisatie

Beleid

Aantal klachten

Terug naar navigatie - Aantal klachten
Bron: Klachtenambtenaar
Aantal klachten KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal klachten 2021 18 30 43 24
Aantal klachten 2022 26 27 19 17
Aantal klachten 2023 23 19 15 -

Communicatie

ICT

Aantal meldingen ICT

Terug naar navigatie - Aantal meldingen ICT
Bron: Team ICT
Aantal meldingen ICT KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal meldingen ICT 2020 147 156 173 185
Aantal meldingen ICT 2021 237 256 180 193
Aantal meldingen ICT 2022 202 188 176 281
Aantal meldingen ICT 2023 251 256 222 -

Gemiddelde behandeltijd ICT

Terug naar navigatie - Gemiddelde behandeltijd ICT
Bron: Team ICT
Gemiddelde behandeltijd KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Gemiddelde behandeltijd ICT 41 26 27 21 19
Gemiddelde behandeltijd prioritair ICT 22 30 22 12 20

Aantal prints+kopies

Terug naar navigatie - Aantal prints+kopies
Bron: ICT
Aantal prints en kopies KW1 2022 KW1 2023 KW2 2022 KW2 2023 KW3 2022 KW3 2023
Aantal prints en kopies 225.169 201.005 231.127 153.081 186.731 150.656

Personeel

Bruto uitbetaalde VTE

Terug naar navigatie - Bruto uitbetaalde VTE
Bron:
aantal VTE Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
VTE 2022 194,9 193,6 185,2 188,3 188,1 192,2 187,4 191,7 189,4 187,5 194,5 192,8
BUD 2023 201,8 203,0 202,4 204,9 208,9 208,3 208,5 210,5 214,0 213,2 213,3 213,2
VTE 2023 193,9 197,8 199,8 197,8 197,3 195,2 195,7 191,0 194,3 - - -

Ziekte %

Terug naar navigatie - Ziekte %
Bron:
Ziekte % jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Ziekte % 2021 13,8 % 14,7 % 15,8 % 12,3 % 11,3 % 10,6 % 10,2 % 9,6 % 8,1 % 9,8 % 8,2 % 6,8 %
Ziekte % 2022 7,9 % 7,1 % 9,8 % 8,4 % 6,0 % 6,3 % 6,9 % 6,2 % 8,2 % 8,6 % 7,5 % 8,6 %
Ziekte % 2023 8,9 % 10,7 % 10,2 % 8,4 % 7,5 % 8,2 % 7,6 % 7,3 % 8,6 % - - -

Ziekte (in koppen)

Terug naar navigatie - Ziekte (in koppen)
Bron:
Aantal zieken jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021 88 82 83 67 60 63 56 45 46 69 54 53
2022 66 44 64 61 43 42 45 36 43 52 33 51
2023 54 61 75 38 38 40 41 39 53 - - -

Uitstroom (koppen)

Terug naar navigatie - Uitstroom (koppen)
Bron:
Jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021 2 8 32 8 3 3 3 2 5 7 2 7
2022 2 6 2 3 2 2 2 1 6 5 1 2
2023 3 1 1 5 3 3 3 2 1 - - -

Mens

Burger & onthaal

Afspraken gemeentehuis

Terug naar navigatie - Afspraken gemeentehuis
Bron: Timeblockr
Aantal afspraken gemeentehuis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Aantal afspraken gemeentehuis 1.763 3.362 3.436 2.654 2.870 2.992 2.892 2.435 3.030 3.157 2.995

Werken op afspraak - gemeentehuis

Terug naar navigatie - Werken op afspraak - gemeentehuis
Bron: Timeblockr
Werken op afspraak - gemeentehuis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
% Online 48 % 51 % 50 % 49 % 54 % 56 % 57 % 55 % 56 % 61 % 59 %
zonder voorafgaande afspraak 15 % 12 % 10 % 10 % 11 % 8 % 10 % 13 % 12 % 11 % 14 %

Afspraken OCMW/Sociaal Huis

Terug naar navigatie - Afspraken OCMW/Sociaal Huis
Bron: Timeblockr
Afspraken OCMW/Sociaal Huis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Afspraken OCMW/Sociaal Huis 1.272 1.161 1.188 1.200 1.242 1.105 1.101 903 1.507 1.474 1.225

Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling

Sociale superette

Terug naar navigatie - Sociale superette
Bron: Sociale Dienst
Cijfers sociale superette SEM1 2022 SEM1 2023
Superette: aantal rechthebbenden 257 260
Superette: aantal actieve klanten 150 131

Aantal uitpassen

Terug naar navigatie - Aantal uitpassen
Bron: Publiq
Aantal uitpassen KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023
Aantal uitpassen kansentarief 37 59 54 63 35 72
Aantal verkochte uitpassen 26 187 97 37 77 163

Praattafels

Terug naar navigatie - Praattafels
Bron: Sociale Dienst
Aantal aanwezigen KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal aanwezige kinderen 2022 34 26 19 40
Aantal aanwezige kinderen 2023 27 25 - -
Aantal aanwezigen volwassenen 2022 60 143 106 86
Aantal aanwezigen volwassenen 2023 89 107 - -

MMC: aantal ritten

Terug naar navigatie - MMC: aantal ritten
Bron:
MMC ritten KW1 KW2 KW3 KW4
Niet-rolstoelgebruikers 2022 168 163 211 170
Niet-rolstoelgebruikers 2023 200 261 - -
Rolstoelgebruikers 2022 49 60 48 49
Rolstoelgebruikers 2023 55 48 - -

Aantal afspraken psychologische consults

Terug naar navigatie - Aantal afspraken psychologische consults
Bron: Isabelle Schepens
Aantal afspraken psychologische consults KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal afspraken psychologische consults 2021 - 15 16 24
Aantal afspraken psychologische consults 2022 15 26 15 27
Aantal afspraken psychologische consults 2023 35 89 - -

Zaalverhuur Oud St. Jozef

Terug naar navigatie - Zaalverhuur Oud St. Jozef
Bron: LDC
Aantal verhuren KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal verhuren extern 2022 104 96 49 92
Aantal verhuren extern 2023 86 110 - -
Aantal verhuren intern 2022 123 158 125 136
Aantal verhuren intern 2023 89 99 - -

Sociale dienst

Bezettingsgraad LOI

Terug naar navigatie - Bezettingsgraad LOI
Bron: Cevi NH
Bezetting LOI KW1 KW2 KW3 KW4
Bezettingsgraad 2020 98 % 97 % 95 % 94 %
Bezettingsgraad 2021 91 % 81 % 77 % 87 %
Bezettingsgraad 2022 75 % 74 % 56 % 54 %
Bezettingsgraad 2023 62 % 58 % - -

Leefloners

Terug naar navigatie - Leefloners
Bron: Cevi NH
Leefloners KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023
Leefloners 121 115 109 111 145 170 143 145 167

CSR dossiers

Terug naar navigatie - CSR dossiers
Bron: Welzijnsband
Aantal CSR dossiers KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2023 2 - - -
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2020 47 38 34 33
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2021 32 31 29 27
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2022 26 22 17 15
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2023 12 12 - -

Aantal actieve budgetmeters

Terug naar navigatie - Aantal actieve budgetmeters
Bron: Fluvius
Aantal actieve budgetmeters KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal actieve budgetmeters 2021 216 207 207 195
Aantal actieve budgetmeters 2022 211 219 252 267
Aantal actieve budgetmeters 2023 259 255 - -

ES -AS totaal bedrag

Terug naar navigatie - ES -AS totaal bedrag
Bron: Foxboek
ES - AS totaal bedrag 2021 semester 1 2021 semester 2 2022 semester 1 2022 semester 2 2023 Semester 1
Totaal bedrag 48.371,26 45.801,49 49.769,86 65.197,02 71.024,57

Aantal GPMI'S

Terug naar navigatie - Aantal GPMI'S
Bron: NH
Aantal GPMI'S KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal GMPI'S 2021 104,00 108,00 99,00 96,00
Aantal GMPI'S 2022 97,00 90,00 86,00 94,00
Aantal GMPI'S 2023 96,00 108,00 - -

Aantal ingebrekestellingen

Terug naar navigatie - Aantal ingebrekestellingen
Bron: NH
Aantal ingebrekestellingen KW1 KW2 KW3 KW4
Aantal ingebrekestellingen 2021 7 8 5 5
Aantal ingebrekestellingen 2022 3 7 7 3
Aantal ingebrekestellingen 2023 9 10 - -

Crisisopvang aantal opnames

Terug naar navigatie - Crisisopvang aantal opnames
Bron: NH
Crisisopvang aantal opnames KW1 KW2 KW3 KW4
Crisisopvang aantal opnames 2021 3,00 2,00 4,00 7,00
Crisisopvang aantal opnames 2022 6,00 4,00 4,00 3,00
Crisisopvang aantal opnames 2023 3,00 3,00 - -

Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur

Terug naar navigatie - Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur
Bron:
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur KW1 KW2 KW3 KW4
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2021 18,00 49,00 54,00 40,00
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2022 43,00 63,00 46,00 62,00
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2023 76,00 86,00 - -

LAC Fluvius aantal dossiers

Terug naar navigatie - LAC Fluvius aantal dossiers
Bron: Fluvius
Aantal dossiers KW1 KW2 KW3 KW4
Totaal aantal dossiers 2021 48,00 18,00 65,00 24,00
Totaal aantal dossiers 2022 46,00 28,00 53,00 38,00
Totaal aantal dossiers 2023 66,00 30,00 - -

BIB

Actieve leners bib

Terug naar navigatie - Actieve leners bib

Omschrijving (toelichting)

actieve lener  = bezoeker die minimaal 1 leenactiviteit heeft gedaan in een werkjaar

Bron: Bibliotheek
Actieve leners bib KW1 2021 KW1 2022 KW2 2021 KW2 2022
Actieve leners bib 5.056 2.157 4.721 2.079

Uitleencijfer bib

Terug naar navigatie - Uitleencijfer bib

Omschrijving (toelichting)

U+V balie+ SIP 

Bron: Bibliotheek
Uitleencijfers bib KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023
uitleencijfers bib 50.064 34.272 35.211 34.186 36.509 35.504 38.906 38.188 43.146 37.952

Selfservice bib

Terug naar navigatie - Selfservice bib

Omschrijving (toelichting)

Selfservice +  internet  : U+V

Bron: Bibliotheek
Selfservice bib KW1 2022 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022
Selfservice bib 32.532 30.666 32.082 30.865 29.809 35.020 34.842

Cultuur

Bezoekers voorstelling CC DHP

Terug naar navigatie - Bezoekers voorstelling CC DHP
Bron: Cultuurdienst
Bezettingsgraad voorstellingen CC DHP KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Avondvoorstellingen 61,4 % 95,4 % 33,0 % 47,2 % 67,3 % 70,3 % 0,0 %
Jeugdfilms 11,3 % 14,3 % 21,2 % 22,3 % 17,8 % 14,0 % 18,7 %
Schoolvoorstellingen 52,3 % 77,1 % 0,0 % 18,0 % 69,6 % 64,2 % 0,0 %

Jeugd

KUMA

Aantal leerlingen kunstonderwijs

Terug naar navigatie - Aantal leerlingen kunstonderwijs
Bron: KUMA
Aantal leerlingen kunstonderwijs 2022-2023 2021-2022 2020-2021
1ste & 2de graad 453 428 403
3de graad (12 - 18 jaar) 96 95 75
3de graad (18+ jaar) 47 48 28
4de graad 67 62 62
specialisatie 10 14 14

Lokale economie

M-bon

Terug naar navigatie - M-bon
Bron:
Cijfers M-bon in € 2019 2020 2021 2022 2023 (tem KW3)
Verkoop 106.715 93.810 98.015 139.685 79.484
Uitbetaling 98.340 94.851 92.123 127.332 108.532

Sport

Aantal bezoekers zwembad

Terug naar navigatie - Aantal bezoekers zwembad

Omschrijving (toelichting)

Totaal bezoekers 2020: 40.244

Totaal bezoekers 2021: 61.338

Totaal bezoekers 2022:  68.913

Bron: Recreatex
Aantal bezoekers KW1 KW2 KW3 KW4
Bezoekers zwembad 2023 23.745 19.492 16.260 -
Bezoekers zwembad 2022 19.823 18.281 11.356 19.453
Bezoekers zwembad 2021 18.913 13.350 11.638 17.437
Bezoekers zwembad 2020 19.332 0 9.039 11.873

Aantal bezoekers zwembad per categorie

Terug naar navigatie - Aantal bezoekers zwembad per categorie
Bron: Recreatex
Categorie bezoekers KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
publiek 8.245 7.750 6.477 7.863 9.758 8.944 10.905
verenigingen sportdienst 5.993 5.804 2.454 7.056 6.683 5.779 2.681
schoolzwemmen 5.585 4.727 2.425 7.056 7.304 4.769 2.674

Tennis aantal uren

Terug naar navigatie - Tennis aantal uren
Bron: Recreatex
Uren tennis KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Uren tennis 0 uur 611 uur 540 uur 0 uur 0 uur 446 uur 348 uur 0 uur 0 uur 559 uur 323 uur

Ruimte

Uitvoering

Meldingen publieke ruimte

Terug naar navigatie - Meldingen publieke ruimte
Bron: 3P
Meldingen 2020 2021 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Meldingen publieke ruimte - logistiek 822 786 1.097 167 142 -
Meldingen publieke ruimte - sluikstort 1.137 405 755 73 45 52
Meldingen publieke ruimte - wegen 470 439 554 196 190 126

Werkopdrachten publieke ruimte

Terug naar navigatie - Werkopdrachten publieke ruimte
Bron: 3P
werkopdrachten 2020 2021 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Werkopdrachten publieke ruimte - logistiek 822 786 1.097 167 142 -
Werkopdrachten publieke ruimte - signalisatie 140 297 619 146 162 151
Werkopdrachten publieke ruimte - wegen 472 439 554 196 190 126

Bezoekers recyclagepark

Terug naar navigatie - Bezoekers recyclagepark
Bron: Milieudienst
Aantal bezoekers recyclagepark KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW 2 2023 KW3 2023
Aantal bezoekers recyclagepark 11.187 15.552 17.957 11.954 12.268 15.071 15.133 12.437 10.341 17.080 18.968

Omgeving & Klimaat

Innames openbaar domein

Terug naar navigatie - Innames openbaar domein
Bron: Spotbooking
Aantal verleende innames KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Aantal verleende innames 185 148 209 242 222 267 236

Afspraken Openbaar Domein

Terug naar navigatie - Afspraken Openbaar Domein
Bron: Timeblockr
Afspraken Openbaar Domein KW1 2021 KW2 2021 KW3 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
Afspraken Openbaar Domein 395 247 114 75 78 51 65 54 66 75 59

Werken op afspraak - openbaar domein

Terug naar navigatie - Werken op afspraak - openbaar domein
Bron: Timeblockr
Werken op afspraak - openbaar domein KW2 2021 KW4 2021 KW1 2022 KW2 2022 KW3 2022 KW4 2022 KW1 2023 KW2 2023 KW3 2023
% Online 33,5 % 30,7 % 21,8 % 21,6 % 12,3 % 20,4 % 25,8 % 20,0 % 18,6 %
zonder voorafgaande afspraak 7,9 % 7,7 % 9,7 % 6,9 % 8,6 % 4,7 % 11,1 % 7,6 % 7,2 %

Mobiliteit & Veiligheid

GAS-BOETES (niet-verkeer) soorten overtredingen

Terug naar navigatie - GAS-BOETES (niet-verkeer) soorten overtredingen
Bron: Dienst veiligheid
soorten overtredingen 2022 2021
(winkel)diefstal 0 8
afsluiting dieren 7 5
dag- of nachtlawaai (niet veroorzaakt door dieren) 5 7
geluid veroorzaakt door dieren 5 3
Glas of ander afval achterlaten naast de glasbol 1 5
loslopende dieren 2 7
sluikstort 6 4
wildplassen 0 2
zwerfvuil/ sluikstort 15 17

GAS-BOETES (verkeer) soorten overtredingen

Terug naar navigatie - GAS-BOETES (verkeer) soorten overtredingen
Bron: Dienst veiligheid
soort overtredingen 2022 2021
parkeren langs gele onderbroken streep 1 4
parkeren links ten opzichte van de rijrichting 9 3
parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 5 10
parkeren voor inrij van eigendommen 3 5
stilstaan of parkeren op minder dan 5m van kruispunten 1 1
stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen 14 14
stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van einde fietspad 1 2
stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 1 3
verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 10 4

Financiële dienst