Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende kredietopvolging in 2021. Prioritaire acties zijn rood gemarkeerd.