Wijzigingen in grond slagen en assumpties

Dit deel bevat een beschrijving van de gewijzigde  grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan.

Een aantal acties staan nog steeds onhold wegens de niet ingevulde functie van lokale ambtenaar economie.

Het college heeft meerdere kredieten verschoven, maar dit steeds binnen de perken van de kredietbewaking. Er zijn heel wat kredieten verschoven vanuit het personeelsbudget naar externe ondersteuning. Maar voorlopig blijft alles nog onder controle en zal er geen overschrijding zijn van de totale uitgaven op exploitatie.

In augustus en begin september werden er budgetbesprekingen gehouden met de diverse diensten. De cijfers voor 2021 werden herraamd.
Door de covid-19 crisis zijn een aantal dienstverleningen beperkt kunnen doorgaan: verhuur zalen MEOS en de Berken, verhuur cultuur en gemeenschap zalen, tickets cultuur, toegang zwembad, cafetaria LDC en zwembad, activiteiten sport en jeugd,,…. Een eerste raming is een daling van ongeveer 101.741 euro.
Daarnaast zijn er een aantal subsidies verkregen die opnieuw moeten worden uitgegeven, zoals de 15 % extra subsidies voor nieuwe leefloners en federale covid subsidie om armoede te bestrijden. Er zal ongeveer 56.733 euro extra subsidie ontvangen worden.
Er zijn uiteraard ook minder werkingskosten doordat er minder activiteiten zijn geweest (+/- 145.318 euro). Daarnaast zijn een aantal medewerkers nog technisch werkloos geweest tijdens de eerste helft van het jaar. De personeelsdienst heeft dit geraamd op een besparing van 48.160 euro voor de maanden januari tot en met juni.
Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest, zoals de extra subsidies aan verenigingen, de vaccinatie boom, het uitgebreide makersfestival, EK op groot scherm, beschermingsmiddelen voor het personeel, alcohol gel, drukkosten,… Daarnaast werden veel subsidies ontvangen vorig jaar, die nog niet volledig zijn uitgegeven, zoals de consumptiebonnen, de federale covid subsidie ter bestrijding van armoede, de aanvullende premie 50 euro inz Covid-19, en de zomerschool. Een raming op heden geeft een totaal bedrag van 466.855 euro extra uitgaven in 2021.

Er zal waarschijnlijk, zoals in 2020, een extra werkingssubsidie worden betaald aan het AGB Maldegem.

De netto impact door COVID-19 crisis voor 2021 is negatief: -0,3 miljoen euro. Samen met de impact in 2020 (positief 370.316 euro), wordt er verwacht dat er een kleine positieve impact zal zijn.