Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem

We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.

Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.

Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.
De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente. De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.

Beleidsdoelstelling: 2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom.

Terug naar navigatie - Omschrijving

Maldegem heeft respect voor eigendom en woonuitbreidingsgebieden (WUG). We ontwikkelen WUG's. We realiseren voorschriften voor bepaalde kerngebieden en toe te passen parkeernormen. We treden op tegen overtreders en zorgen voor een doordacht ruimtegebruik.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-3-3-1: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-3-3-1: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.

We voeren een doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu en eigendom

Beleidsdoelstelling: 2025-3-4: Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We voeren een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom. We bouwen een woonloket uit, zetten in op sociale woonprojecten, stimuleren nieuwe woonvormen en we beschermen land- en tuinbouw.

Terug naar navigatie - Actieplannen