Schema J1: Doelstellingenrekening

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (budgetcijfers) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen.

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1:Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 17.864 4.328 13.536 75,8%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -17.864 -4.328 -13.536 75,8%
Investering
Uitgave 1.358.116 6.461 1.351.655 99,5%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -1.358.116 -6.461 -1.351.655 99,5%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-1:Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Investering
Uitgave 35.000 0 35.000 100,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -35.000 0 -35.000 100,0%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-2:Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle wegg
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 5.000 0 5.000 100,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -5.000 0 -5.000 100,0%
Investering
Uitgave 2.009.133 57.517 1.951.616 97,1%
Ontvangst 104.057 0 104.057 100,0%
Saldo -1.905.076 -57.517 -1.847.559 97,0%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-3:Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Investering
Uitgave 25.000 0 25.000 100,0%
Ontvangst 7.500 0 7.500 100,0%
Saldo -17.500 0 -17.500 100,0%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-4:Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 6.171 0 6.171 100,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -6.171 0 -6.171 100,0%
Investering
Uitgave 330.000 0 330.000 100,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -330.000 0 -330.000 100,0%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-1:CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 21.327 7.361 13.966 65,5%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -21.327 -7.361 -13.966 65,5%
Investering
Uitgave 540.539 72.837 467.702 86,5%
Ontvangst 89.907 10.838 79.069 87,9%
Saldo -450.632 -61.999 -388.633 86,2%
Financiering
Uitgave 89.907 0 89.907 100,0%
Ontvangst 358.357 0 358.357 100,0%
Saldo 268.450 0 268.450 100,0%
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-2:De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Investering
Uitgave 2.732.148 117.612 2.614.536 95,7%
Ontvangst 2.664.255 0 2.664.255 100,0%
Saldo -67.894 -117.612 49.718 -73,2%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-3:Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Investering
Uitgave 40.000 0 40.000 100,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -40.000 0 -40.000 100,0%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-4:Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-1:Tevredenheid Maldgemnaren over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10%.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 10.250 1.090 9.160 89,4%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -10.250 -1.090 -9.160 89,4%
Investering
Uitgave 10.146 0 10.146 100,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -10.146 0 -10.146 100,0%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-2:Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 259.143 100.966 158.177 61,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -259.143 -100.966 -158.177 61,0%
Investering
Uitgave 29.478 0 29.478 100,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -29.478 0 -29.478 100,0%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-1:Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-2:De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 15.500 0 15.500 100,0%
Ontvangst 500 0 500 100,0%
Saldo -15.000 0 -15.000 100,0%
Investering
Uitgave 1.955.490 18.642 1.936.848 99,0%
Ontvangst 581.196 0 581.196 100,0%
Saldo -1.374.294 -18.642 -1.355.652 98,6%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-3:Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025.
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-1:Maldegem is levendig.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 161.250 38.858 122.392 75,9%
Ontvangst 75.030 0 75.030 100,0%
Saldo -86.220 -38.858 -47.362 54,9%
Investering
Uitgave 5.625.200 540.166 5.085.034 90,4%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -5.625.200 -540.166 -5.085.034 90,4%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-2:De Maldegemnaar is gezond.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 23.750 180 23.570 99,2%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -23.750 -180 -23.570 99,2%
Investering
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-3:Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 39.757 2.145 37.612 94,6%
Ontvangst 2.500 32 2.468 98,7%
Saldo -37.257 -2.113 -35.144 94,3%
Investering
Uitgave 98.934 0 98.934 100,0%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -98.934 0 -98.934 100,0%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-4:Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 365.332 155.868 209.464 57,3%
Ontvangst 174.801 87.727 87.074 49,8%
Saldo -190.531 -68.141 -122.390 64,2%
Investering
Uitgave 8.000 1.802 6.198 77,5%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -8.000 -1.802 -6.198 77,5%
Financiering
Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-5:Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 398.484 206.525 191.959 48,2%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -398.484 -206.525 -191.959 48,2%
Investering
Uitgave 321.726 31.071 290.655 90,3%
Ontvangst 0 0 -
Saldo -321.726 -31.071 -290.655 90,3%
Financiering
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 31.985.524 14.605.871 17.379.653 54,3%
Ontvangst 34.129.354 12.357.748 21.771.606 63,8%
Saldo 2.143.830 -2.248.122 4.391.952 204,9%
Investering
Uitgave 3.459.651 549.527 2.910.124 84,1%
Ontvangst 402.559 72.876 329.683 81,9%
Saldo -3.057.092 -476.651 -2.580.441 84,4%
Financiering
Uitgave 2.211.803 630.951 1.580.852 71,5%
Ontvangst 4.843.672 0 4.843.672 100,0%
Saldo 2.631.870 -630.951 3.262.821 124,0%
Totaal
Meerjarenplan Jaarrekening beschikbaar beschikbaar
Exploitatie
Uitgave 33.309.352 15.123.193 18.186.159 54,6%
Ontvangst 34.382.185 12.445.507 21.936.678 63,8%
Saldo 1.072.833 -2.677.686 3.750.519 349,6%
Investering
Uitgave 18.578.560 1.395.634 17.182.926 92,5%
Ontvangst 3.849.473 83.714 3.765.759 97,8%
Saldo -14.729.087 -1.311.919 -13.417.168 91,1%
Financiering
Uitgave 2.301.710 630.951 1.670.759 72,6%
Ontvangst 5.202.029 0 5.202.029 100,0%
Saldo 2.900.319 -630.951 3.531.270 121,8%