Sitemap

 1. Blz. 1 Opvolgingsrapportering 2021
  1. Blz. 2 Opvolgingsrapportering 2021
  2. Blz. 3 Stand uitvoering acties
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 MISSIE
    2. Blz. 6 VISIE
    3. Blz. 7 OPVOLGINGSRAPPORT
   2. Blz. 8 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt Maldegem
    1. Blz. 9 Omschrijving
    2. Blz. 10 Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 11 Omschrijving
     2. Blz. 12 Actieplannen
      1. Blz. 13 Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.
       1. Blz. 14 A-1-1-1-01 Optimalisatie processen dienstverlening volgens principe click/call/face/home.
       2. Blz. 15 A-1-1-1-02 Implementeren eerstelijnsdienst, onthaalbalie en werken op afspraak.
       3. Blz. 16 A-1-1-1-03 Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.
       4. Blz. 17 A-1-1-1-04 Ontwikkeling nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept.
   3. Blz. 18 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem
    1. Blz. 19 Omschrijving
    2. Blz. 20 Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.
     1. Blz. 21 Omschrijving
     2. Blz. 22 Actieplannen
      1. Blz. 23 Actieplan: 2025-2-1-1: Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder).
       1. Blz. 24 A-2-1-1-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.
    3. Blz. 25 Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weggebruikers
     1. Blz. 26 Omschrijving
     2. Blz. 27 Actieplannen
      1. Blz. 28 Actieplan: 2025-2-2-1: Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.
       1. Blz. 29 A-2-2-1-01 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.
       2. Blz. 30 A-2-2-1-02 Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden faciliteren met moderne technologieën.
      2. Blz. 31 Actieplan: 2025-2-2-3: Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.
       1. Blz. 32 A-2-2-3-04 Vernieuwen centrumstraten.
       2. Blz. 33 A-2-2-3-05 Vernieuwen centrumstraten Westeinde
       3. Blz. 34 A-2-2-3-06 Vernieuwen centrumstraten Stationsstraat
       4. Blz. 35 A-2-2-3-07 Vernieuwen centrumstraten Bogaardestraat
    4. Blz. 36 Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 37 Omschrijving
     2. Blz. 38 Actieplannen
      1. Blz. 39 Actieplan: 2025-2-3-1: Uitbouw veilige fietsomgeving.
       1. Blz. 40 A-2-3-1-01 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.
    5. Blz. 41 Beleidsdoelstelling: 2025-2-4: Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025
     1. Blz. 42 Omschrijving
     2. Blz. 43 Actieplannen
      1. Blz. 44 Actieplan: 2025-2-4-1: Realisatie veilig Maldegem.
       1. Blz. 45 A-2-4-1-01 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.
       2. Blz. 46 A-2-4-1-03 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen.
   4. Blz. 47 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem
    1. Blz. 48 Omschrijving
    2. Blz. 49 Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.
     1. Blz. 50 Omschrijving
     2. Blz. 51 Actieplannen
      1. Blz. 52 Actieplan: 2025-3-1-1: Ecologische maatregelen nemen.
       1. Blz. 53 A-3-1-1-02 Straatverlichting aanpassen en verLEDden.
       2. Blz. 54 A-3-1-1-04 Organisatie grote opkuisdag/zwerfvuilactie.
       3. Blz. 55 A-3-1-1-05 Uitwerken klimaatplan.
    3. Blz. 56 Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 57 Omschrijving
     2. Blz. 58 Actieplannen
      1. Blz. 59 Actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.
       1. Blz. 60 A-3-2-1-05 Realisatie SPAM 18B: Verbranden Bos- Kallestraat-Zandakkers.
       2. Blz. 61 A-3-2-1-09 Realisatie SPAM 16: Vossenhol-Pollepelstraat.
    4. Blz. 62 Beleidsdoelstelling: 2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom.
     1. Blz. 63 Omschrijving
     2. Blz. 64 Actieplannen
      1. Blz. 65 Actieplan: 2025-3-3-1: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.
       1. Blz. 66 A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.
       2. Blz. 67 A-3-3-1-04 Beheersplan opmaken voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem.
       3. Blz. 68 A-3-3-1-07 Handhaving milieuoverlast en stedenbouwkundige overtredingen.
    5. Blz. 69 Beleidsdoelstelling: 2025-3-4: Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.
     1. Blz. 70 Omschrijving
     2. Blz. 71 Actieplannen
      1. Blz. 72 Actieplan: 2025-3-4-2: Uitbouw woonloket.
       1. Blz. 73 A-3-4-2-01 Organisatie van een loketfunctie inzake woonbeleid.
      2. Blz. 74 Actieplan: 2025-3-4-3: Inzetten sociale woonprojecten.
       1. Blz. 75 A-3-4-3-01 Behalen bindend sociaal objectief.
      3. Blz. 76 Actieplan: 2025-3-4-4: Nieuwe woonvormen stimuleren.
       1. Blz. 77 A-3-4-4-01 Stimuleren bouw generatiewoningen.
   5. Blz. 78 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-4: Vooruitstrevend Maldegem
    1. Blz. 79 Omschrijving
    2. Blz. 80 Beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Tevredenheid Maldgemnaren over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10%.
     1. Blz. 81 Omschrijving
     2. Blz. 82 Actieplannen
      1. Blz. 83 Actieplan: 2025-4-1-1: Participatieprojecten uitrollen.
       1. Blz. 84 A-4-1-1-01 Participatieplatform inzetten voor burgerbevraging.
       2. Blz. 85 A-4-1-1-02 Wijzeraad installeren.
    3. Blz. 86 Beleidsdoelstelling: 2025-4-2: Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.
     1. Blz. 87 Omschrijving
     2. Blz. 88 Actieplannen
      1. Blz. 89 Actieplan: 2025-4-2-1: Innovatief communiceren.
       1. Blz. 90 A-4-2-1-01 Plaatsen digitale informatieborden.
       2. Blz. 91 A-4-2-1-02 Restyling infomagazine.
      2. Blz. 92 Actieplan: 2025-4-2-2: Optimaliseren communicatiekanalen.
       1. Blz. 93 A-4-2-2-01 Optimalisatie huidige website gemeente en OCMW.
       2. Blz. 94 A-4-2-2-02 Optimalisatie Maldegem App.
   6. Blz. 95 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem
    1. Blz. 96 Omschrijving
    2. Blz. 97 Beleidsdoelstelling: 2025-5-1: Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.
     1. Blz. 98 Omschrijving
     2. Blz. 99 Actieplannen
      1. Blz. 100 Actieplan: 2025-5-1-1: Leegstand aanpakken.
       1. Blz. 101 A-5-1-1-01 Leegstand centrum inventariseren en activeren.
       2. Blz. 102 A-5-1-1-02 Pro-actief benaderen van verhuurders en starters/pop-up in leegstaand pand.
    3. Blz. 103 Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.
     1. Blz. 104 Omschrijving
     2. Blz. 105 Actieplannen
      1. Blz. 106 Actieplan: 2025-5-2-1: Overkoepelende maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen.
       1. Blz. 107 A-5-2-1-01 Ondernemingsloket uitwerken.
       2. Blz. 108 A-5-2-1-02 Opmaak Charter bedrijfsvriendelijke gemeente.
       3. Blz. 109 A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren.
      2. Blz. 110 Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.
       1. Blz. 111 A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.
    4. Blz. 112 Beleidsdoelstelling: 2025-5-3: Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025.
     1. Blz. 113 Omschrijving
     2. Blz. 114 Actieplannen
      1. Blz. 115 Actieplan: 2025-5-3-1: Creëren aangename shopbeleving in Maldegem.
       1. Blz. 116 A-5-3-1-01 Samenwerking met handelskilometer stimuleren en (visuele) link maken.
   7. Blz. 117 Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem
    1. Blz. 118 Omschrijving
    2. Blz. 119 Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.
     1. Blz. 120 Omschrijving
     2. Blz. 121 Actieplannen
      1. Blz. 122 Actieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.
       1. Blz. 123 A-6-1-1-01 Het LDC Oud St. Jozef is een belangrijke ontmoetingsplaats.
       2. Blz. 124 A-6-1-1-02 Partnerschappen aangaan om vereenzaamden te bereiken.
      2. Blz. 125 Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.
       1. Blz. 126 A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.
      3. Blz. 127 Actieplan: 2025-6-1-4: Natuur- en waterbeleving Maldegem.
       1. Blz. 128 A-6-1-4-01 Installatie beter en aangepast straatmeubilair.
       2. Blz. 129 A-6-1-4-02 Invoeren lasten nieuwe verkavelingen.
       3. Blz. 130 A-6-1-4-03 Onderzoek mogelijkheden Ede als trekpleister in centrum.
       4. Blz. 131 A-6-1-4-04 Waterbeleving in het park.
       5. Blz. 132 A-6-1-4-05 Vergroenen van de markt.
      4. Blz. 133 Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.
       1. Blz. 134 A-6-1-6-01 Onderzoek ruimer vrijetijdsaanbod voor kinderen.
       2. Blz. 135 A-6-1-6-03 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.
       3. Blz. 136 A-6-1-6-05 Realisatie nieuwe jeugdsite in Maldegem centrum
      5. Blz. 137 Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.
       1. Blz. 138 A-6-1-8-02 Cultuurcentrum in Maldegem centrum.
       2. Blz. 139 A-6-1-8-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem
       3. Blz. 140 A-6-1-8-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit
    3. Blz. 141 Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.
     1. Blz. 142 Omschrijving
     2. Blz. 143 Actieplannen
      1. Blz. 144 Actieplan: 2025-6-2-1: Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.
       1. Blz. 145 A-6-2-1-01 Uitbreiden gezondheidsconsulten LDC Oud St. Jozef.
       2. Blz. 146 A-6-2-1-03 Inzetten drugpreventie en vroegdetectie.
    4. Blz. 147 Beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.
     1. Blz. 148 Omschrijving
     2. Blz. 149 Actieplannen
      1. Blz. 150 Actieplan: 2025-6-3-3: Levenslang wonen bestendigen.
       1. Blz. 151 A-6-3-3-01 Installatie haalbare woonzorgzone.
       2. Blz. 152 A-6-3-3-02 Maldegem is een dementievriendelijke gemeente.
      2. Blz. 153 Actieplan: 2025-6-3-4: Geïntegreerd breed onthaal.
       1. Blz. 154 A-6-3-4-01 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.
    5. Blz. 155 Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.
     1. Blz. 156 Omschrijving
     2. Blz. 157 Actieplannen
      1. Blz. 158 Actieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.
       1. Blz. 159 A-6-4-1-05 Opstart eigen sociaal economie initiatief.
      2. Blz. 160 Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.
       1. Blz. 161 A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.
       2. Blz. 162 A-6-4-2-03 Armoedebeleidsplan opmaken.
       3. Blz. 163 A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel.
    6. Blz. 164 Beleidsdoelstelling: 2025-6-5: Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.
     1. Blz. 165 Omschrijving
     2. Blz. 166 Actieplannen
      1. Blz. 167 Actieplan: 2025-6-5-1: Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.
       1. Blz. 168 A-6-5-1-01 Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.
  3. Blz. 169 Financiële nota
   1. Blz. 170 Schema J1: Doelstellingenrekening
    1. Blz. 171 toelichting
    2. Blz. 172 Schema J1
   2. Blz. 173 Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard
    1. Blz. 174 Toelichting
    2. Blz. 175 schema T2
  4. Blz. 176 Toelichting
   1. Blz. 177 Wijzigingen financiële risico's
    1. Blz. 178 wijzigingen financiële risico's
   2. Blz. 179 Wijzigingen in grond slagen en assumpties
    1. Blz. 180 Toelichting
   3. Blz. 181 Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
    1. Blz. 182 ODAA
    2. Blz. 183 ODAA p2
    3. Blz. 184 ODAA p3
    4. Blz. 185 ODAA p4
    5. Blz. 186 ODAA p5
    6. Blz. 187 ODAA p6
   4. Blz. 188 Rapportering financieel directeur
    1. Blz. 189 Wettelijk kader
    2. Blz. 190 Opdracht verlenen VISUM
    3. Blz. 191 Opdracht debiteurenbeheer
    4. Blz. 192 De beheerscontrole en de evolutie van de budgetten
    5. Blz. 193 Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses
  5. Acties
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap