Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-4: Vooruitstrevend Maldegem

Maldegem is vooruitstrevend. We willen sneller, hipper en beter worden dan de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Tevredenheid Maldgemnaren over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10%.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We zorgen ervoor dat de Maldegemnaar meer inspraak krijgt. We trachten zoveel mogelijk burgers van verschillende achtergronden en leeftijden bij het beleid te betrekken. Hierbij hebben we ook expliciet oog voor de stem van kinderen en jongeren, die we mee willen laten ontwikkelen tot actieve burgers in onze gemeente. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de inspanningen dat het lokaal bestuur doet om bewoners bij veranderingen in de gemeente te betrekken, te verhogen met 10% tegen 2025.

Beleidsdoelstelling: 2025-4-2: Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

De communicatie naar de Maldegemnaar moet hipper, sneller, duidelijker en beter. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, de initiatieven en de beslissingen in en door het lokaal bestuur, te verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-4-2-2: Optimaliseren communicatiekanalen.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-4-2-2: Optimaliseren communicatiekanalen.

De communicatie naar de Maldegmnaar moet hipper, sneller, duidelijker en beter. We optimaliseren de communicatiekanalen.

Facebook volgers (pagina-vind-ik-leuks)
Facebook volgers (pagina-vind-ik-leuks) KW2 2020 KW2 2021
Facebook volgers (pagina-vind-ik-leuks) 3949 4650

Gemiddelde betrokkenheid berichten facebook
Gemiddelde betrokkenheid berichten facebook KW2 2020 KW2 2021
Gemiddelde betrokkenheid berichten facebook 3949 4650

Maldegem app gebruikers
Maldegem app gebruikers KW2 2020 KW2 2021
Maldegem app gebruikers 2574 3011