Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt Maldegem

We bekijken wat efficiënter kan, we zetten in op digitalisering, we meten alles, van alles wordt de rendabiliteit onderzocht. De dienstverlening naar de Maldegemnaar toe moet sneller, efficiënter, correcter en hipper

Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening naar de Maldegemnaar staat ten dienste van de burger. Deze dienstverlening moet sneller, efficiënter, correcter en hipper. Dit door digitalisatie, de juiste dingen op de juiste manier te doen en door te meten, want meten is weten. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen
Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.

We installeren een nieuw dienstverleningsconcept zodat we de burger op een hedendaagse en klantvriendelijke manier kunnen bedienen.

Afspraken gemeentehuis
Aantal afspraken gemeentehuis KW2 2020 KW2 2021
Aantal afspraken gemeentehuis 1929 5125

Afspraken OCMW/Sociaal Huis
Afspraken OCMW/Sociaal Huis KW2 2020 KW2 2021
Afspraken OCMW/Sociaal Huis 57 2696

Afspraken Openbaar Domein
Afspraken Openbaar Domein KW2 2020 KW2 2021
Afspraken Openbaar Domein 117 642