Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem

We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen
Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.

We gaan vereenzaming tegen, zowel bij de oudere als bij de jongere generatie. We zetten organisatiebreed initiatieven op om vereenzaming te voorkomen.

Aantal warme maaltijden LDC
Aantal warme maaltijden LDC KW2 2020 KW2 2021
Aantal warme maaltijden LDC 697 105

Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

Tevredenheid over sportvoorzieningen
Tevredenheid over sportvoorzieningen 2017 2020
neutraal (%) 14 % 14 %
ontevreden (%) 4 % 4 %
tevreden (%) 81 % 83 %

Bezettingsgraad zalen MEOS
Bezettingsgraad zalen MEOS KW1 2020 KW2 2020 KW3 2020 KW4 2020 KW1 2021 KW2 2021
Bezettignsgraad zalen MEOS 66 % 12 % 61 % 34 % 37 % 40 %

Bezettingsgraad zalen De Berken
Bezettingsgraad zalen De Berken KW1 2020 KW2 2020 KW3 2020 KW4 2020 KW1 2021 KW2 2021
Bezettingsgraad zalen De Berken 72 % 24 % 48 % 50 % 74 % 49 %

Actieplan: 2025-6-1-4: Natuur- en waterbeleving Maldegem.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-4: Natuur- en waterbeleving Maldegem.

We zetten in op natuur- en waterbeleving in Maldegem.

Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.

We investeren in jeugd.

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen
Tevredenheid over jongerenvoorzieningen 2017 2020
neutraal (%) 25 % 23 %
ontevreden (%) 11 % 10 %
tevreden (%) 64 % 68 %

Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.

We verhogen de aantrekkelijkheid van Maldegem.

Aantal bezoekers CC DHP
Aantal bezoekers voorstelling CC DHP KW1 2020 KW2 2020 KW3 2020 KW4 2020 KW1 2021 KW2 2021
Aantal bezoekers voorstelling CC DHP 1564 0 218 28 0 39

Aantal voorstellingen CC DHP
Aantal voorstellingen CC DHP KW1 2020 KW2 2020 KW3 2020 KW4 2020 KW1 2021 KW2 2021
Aantal voorstellingen CC DHP 9 0 4 1 0 1

Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.

Terug naar navigatie - Omschrijving

Een goede gezondheid zorgt voor een meer kwalitatieve levenskwaliteit. We willen een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen waarbij we onder andere de Maldegemnaar willen informeren over verschillende gezondheidsprogramma's en willen inzetten op drugpreventie.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-2-1: Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-2-1: Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.

We ontwikkelen een ondersteunend gezondheidsbeleid.

Gezondheidsconsulten - aantal momenten
Gezondheidsconsulten - aantal momenten 2019 2020 2021
Gezondheidsconsulten - aantal momenten 10 3 19

Beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-3-3: Levenslang wonen bestendigen.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-3-3: Levenslang wonen bestendigen.

We streven naar een toegankelijk grondgebied.

Hoplr - aantal huishoudens
Hoplr - aantal huishoudens 2020 2021
Hoplr - aantal huishoudens 1552 1674

Actieplan: 2025-6-3-4: Geïntegreerd breed onthaal.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-3-4: Geïntegreerd breed onthaal.

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.

Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.

We bestrijden armoede.

Kinderen Aanzet
Aantal kinderen Aanzet KW1 2020 KW2 2020 KW1 2021 KW2 2021
Kinderen Aanzet 124 130 180 199

Beleidsdoelstelling: 2025-6-5: Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.