Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.

Beleidsdoelstelling: 2025-5-1: Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het aantal leegstaande handelspanden in het centrum willen we doen dalen. Dit doen we door in te zetten op reglementen van leegstand en pop-up-mogelijkheden te realiseren. We verminderen het aantal leegstaande panden met 5% tegen 2025.

Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

Maldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio dat 25% hoger ligt dan in 2017. De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen
Terug naar navigatie - Actieplannen

Actieplan: 2025-5-2-1: Overkoepelende maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen.

Terug naar navigatie - Actieplan: 2025-5-2-1: Overkoepelende maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen.

Door middel van een facilitair beleid stimuleren we het ondernemerschap in de gemeente. We nemen overkoepelende maatregelen om ondernemingen te ondersteunen. We omkaderen de ruimte om te ondernemen goed.

Beleidsdoelstelling: 2025-5-3: Koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025.

Terug naar navigatie - Omschrijving

De consumenten in Maldegem zijn tevreden. We creëren een aangename shopbeleving in Maldegem. Hiermee willen we de koopbinding van de verschillende categorieën goederen verhogen met 2% tegen 2025. De koopbinding geeft procentueel weer in welke mate de inwoners hun aankopen verrichten in de eigen gemeente.